Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg en Welzijn

D66 Hilversum garandeert zorg voor alle Hilversummers. Bij D66 gaan we uit van de eigen kracht en betrokkenheid van mensen en de sociale verbanden waarin zij leven. Hilversum bestaat uit krachtige buurten met een eigen identiteit. Met zorg, welzijn en arbeidsparticipatie richt D66 zich op een samenleving waaraan iedereen naar vermogen bijdraagt maar waar ook ondersteuning en zorg aanwezig is voor de mensen die dat nodig hebben. Welzijnswerk op maat versterkt het goede sociaal functioneren van de buurt en werkt preventief op het ontstaan van zorgvragen. D66 wil dat zorg in Hilversum op maat is, afgestemd op wat er nodig is en niet op wat wettelijk voorgeschreven is. Een overzicht van de D66-successen in de afgelopen jaren vind je hier.

D66 staat voor

 • D66 wil lokaal georganiseerde zorg en welzijn, met regie vanuit het sociaal plein. We gaan de komende twee jaar extra investeren in sterke wijk/ontmoetingscentra. We breiden het aantal sociaal werkers in de wijken uit en verbeteren de ondersteuning van vrijwilligers. Daarmee wordt zorg dichtbij, bereikbaar en toegankelijk.
 • Samen met de zorgaanbieders organiseert de gemeente de zorg zoveel mogelijk in de wijk en buurt, op maat voor de Hilversummer. D66 wil daarmee zorgen voor gerichte en actieve ondersteuning van welzijns- en zorgactiviteiten. Zo worden buurten sterker en de eigen kracht van de samenleving groter.
 • Buurthuizen spelen een belangrijke rol in dagelijkse zorg en welzijn, maar we willen ook overdag bestaande faciliteiten van sportclubs beter benutten.
  D66 wil dat welzijn meer preventief en signalerend gaat werken. Een ons welzijn voorkomt een kilo zorg.
 • We geven extra aandacht aan de samenhang van problemen in de zorg voor jeugd en ouderen. Op het gebied van veiligheid, alcohol, overgewicht, armoede en laaggeletterdheid.
  D66 wil dat ouderen op een goede manier langer thuis kunnen wonen.
 • We ondersteunen de mantelzorg. Het Mantelzorgcompliment en de Dag van de Mantelzorger zijn ingesteld. Echter, er zijn grenzen aan de mantelzorg en de eigen kracht kan afnemen. Daarom is een goed vangnet nodig. We zorgen ervoor dat als er professionele zorg nodig is, deze er ook komt.
 • Niet recht op maar behoefte aan voorzieningen is leidend. D66 wil daarom een persoonlijke benadering van zorgvragen en de bureaucratie bij aanvraagprocedures drastisch verminderen.
 • De gemeentelijke dienstverlening is vriendelijk en op maat. Daarom willen we het zorgservicepunt, het Sociaal Plein, versterken. Het sociaal plein is er juist ook voor laaggeletterden en kwetsbaren. Voor laaggeletterden is er hulp bij het aanvragen en invullen van formulieren.
 • De positie van de gemeentelijke contractpersonen (buurtcoördinatoren, accounthouders, programmateams) wordt versterkt. De vraag uit de samenleving staat centraal en niet de gemeentelijke organisatie.
 • We houden als beheerder van onder andere de openbare ruimte en wijkcentra alles op goed niveau en zijn daarop aanspreekbaar.

Onze mensen

Marianne van Vliet en Maarten van Velthuijsen, D66 kandidaten voor de gemeenteraad, werken samen voor goede zorg en welzijn in Hilversum. Marianne zegt hierover: “D66 staat voor eigen kracht en betrokkenheid en voor een samenleving waaraan iedereen naar vermogen bijdraagt, dankzij goede zorg, welzijn en arbeidsparticipatie. Dat betekent voor mij dat ik mijn kennis en betrokkenheid in ga zetten om dit mogelijk te maken: Het ondersteunen van eigen initiatieven van mensen maar ook ruimhartige ondersteuning en zorg regelen in de buurten voor hen die dat nodig hebben”. Maarten: ”D66 staat voor mij voor durf, daadkracht en dichtbij. Vooral in onze plan van aanpak voor zelfstandige, betrokken buurten. Groene, veilige en gezellige buurten.

Goede zorg in betrokken buurten: D66 krijgt het voor elkaar!

Terug naar homepage

Laatst gewijzigd op 21 februari 2018