Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg en Welzijn

De gemeenten staan de komende vier jaar voor grote opgaven. Zorgbudgetten en bijbehorende taken van de landelijke overheid en de provincie die worden overgeheveld naar de gemeente. Het budget voor zorg en welzijn, participatie/sociale zaken, jeugdzorg, Wmo/AWBZ omvat straks naar schatting meer dan de helft van de gemeentebegroting. De overheveling van taken naar de gemeenten gaat gepaard met stevige kortingen op de bestaande budgetten. Er moet meer voor minder worden gedaan. Volgens D66 moet deze overgang van rijks- en provinciale zorgtaken - wil hij kans van slagen hebben - niet alleen op lokaal niveau maar ook in regionaal verband worden opgevangen. D66 streeft daarbij naar regionaal beleid en regelgeving. En uitvoering op wijk- en woonkernniveau.

Uitvoering op wijk- en woonkernniveau