Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Wonen en Veiligheid

In de binnenstad is er nauwelijks ruimte voor nieuwbouw voor jongeren en starters. Maar leegstaande winkelpanden en kantoorruimtes kunnen worden omgevormd tot betaalbare woonruimte voor die groepen. Ook beschermen we op die manier het kostbare groen. Flexibiliteit in gebruik van bestaand vastgoed is het uitgangspunt voor regionale woonmogelijkheden. Hierdoor kan de woonruimte met veranderende leefstijlbehoeften en levensfasen makkelijk meegroeien en blijft het aangenaam wonen.

Het stimuleren van levensloopbestendige verbouw en nieuwbouw in Hilversum.