Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Duurzaamheid en Klimaat

Hilversum wordt dé groene, duurzame stad van de 21e eeuw, een combinatie van dorpse allure met stedelijke kracht. Kwalitatief goed en groen wonen omringd door natuur, met het oog gericht op een duurzame, schone toekomst. Duurzaamheid in Hilversum vereist een integrale visie op alle beleidsterreinen. D66 ziet duurzaamheid als een economische en maatschappelijke kans, niet als een noodzakelijk kwaad of onnodig hoge kostenpost. D66 wil dat duurzaamheid tot uiting komt in de gemeentelijke organisatie en door er samen aan te werken met inwoners en bedrijven. Hilversum maakt de komende periode stappen om de gevolgen van het veranderende klimaat op te vangen.

Kwalitatief goed en groen wonen omringd door natuur, met het oog gericht op een duurzame, schone toekomst