Steun ons en help Nederland vooruit

Leren en Zorgen

Onderwijs helpt om mensen kansen in het leven te kunnen laten grijpen. Maar ook als mensen die kansen (even) niet kunnen grijpen mogen ze niet buiten de boot vallen.

Werken en Beleven

Een goed economisch en cultureel klimaat is de beste garantie om mensen aan het werk te houden en actief betrokken te laten zijn in Hilversum.

Wonen en Leven

Duurzaam ingerichte ruimte met goed openbaar vervoer en een toekomstbestendige woningmarkt zijn van groot belang om de hoge leefkwaliteit in Hilversum te handhaven.

Delen en Dienen

Open en transparante gemeente, bestuur en dienstverlening, lokaal en regionaal