Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Kieskompas 2022 addendum verkiezingsprogramma

In Hilversum moet meer cameratoezicht komen, ook al gaat dat ten koste van de privacy

Oneens. D66 Hilversum vindt dat cameratoezicht kan helpen om straten en buurten veilig te houden. Maar privacy vinden wij heel belangrijk. Als we gebruik maken van cameratoezicht dan moeten wij er wel voor zorgen dat de privacy van mensen zo min mogelijk geschonden wordt. 

Het aantal coffeeshops in Hilversum moet worden verminderd

Oneens. Veel mensen maken gebruik van de coffeeshops in Hilversum en ze veroorzaken geen overlast. Er is dus geen reden om het aantal coffeeshops te verminderen. D66 Hilversum vindt dat Den Haag er voor moet zorgen dat de productie van softdrugs niet meer illegaal is. 

De hondenbelasting moet worden afgeschaft

Eens. De hondenbelasting is ooit ingevoerd om er voor te zorgen dat minder mensen een hond zouden nemen. Dat heeft niet gewerkt. Wat nu overblijft is een oneerlijke belasting want voor andere huisdieren is er geen belasting. D66 Hilversum is dus voor het afschaffen van deze belasting. 

De uitbreiding van terrassen – vanwege Corona – moet permanent worden, ook als dit leidt tot meer overlast

Oneens. Het is goed dat tijdens Corona van alles is gedaan om ondernemers te helpen zoals het uitbreiden van de terrassen. Maar als Corona voorbij is vindt D66 Hilversum dat we opnieuw, samen met ondernemers en buurtbewoners, moeten kijken naar hoe wij een bruisend Hilversum kunnen hebben zonder teveel overlast.

De gemeente moet studenten helpen bij het vinden van een onderwijsstage

Eens. D66 Hilversum vindt dat de gemeente ervoor moet zorgen dat er binnen de eigen organisatie zoveel mogelijk stageplekken zijn voor studenten zodat zij kunnen zien en leren hoe de gemeente werkt. Bedrijven moeten gestimuleerd worden, maar niet verplicht, om ook stageplekken aan te bieden. 

De gemeente kan beter bezuinigen dan de lokale belastingen verhogen

Oneens. D66 vindt dat Hilversum hele grote uitdagingen heeft die moeten worden opgelost. Dat kost geld. En dat kan betekenen dat belastingen iets omhoog moeten om bijvoorbeeld klimaatproblemen op te lossen of er voor te zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft. Maar we proberen natuurlijk de belastingen niet te verhogen.

 

 

Op de plek van het huidige vliegveld Hilversum mag een nieuwe woonwijk gebouwd worden

Oneens. Er moeten heel snel nieuwe woningen gebouwd worden in Hilversum. Daar zijn al goede plekken voor gevonden. Bijvoorbeeld het Arenapark, het stationsgebied en het circusterrein. D66 vindt dat als we iets zouden moeten doen met het vliegveld we het terug zouden moeten geven aan de natuur. 

In plaats van woningen voor gezinnen moeten er meer woningen voor jongeren worden gebouwd

Oneens. D66 Hilversum vindt dat er snel woningen gebouwd moeten worden in Hilversum. Vooral voor gezinnen met middeninkomens en voor mensen die alleen wonen; jong en oud. Dit is de beste manier om de problemen op de woningmarkt op te lossen. 

De gemeente moet inwoners geld geven bij het verduurzamen van hun woning, ook al gaan belastingen daardoor omhoog 

Eens. De klimaatcrisis is zo groot dat iedereen gestimuleerd moet worden om bij te dragen aan de oplossing. Veel mensen willen hun huis graag verduurzamen maar kunnen dat niet helemaal zelf betalen. D66 Hilversum vindt dat die mensen door de gemeente geholpen moeten worden. 

Alle woningen in Hilversum moeten uiterlijk 2040 losgekoppeld zijn van de gasaansluiting 

Eens. Nederland moet van het gas af. Dat is een enorme uitdaging die we alleen kunnen halen als we ambitieuze doelen stellen. D66 Hilversum vindt dit een voorbeeld van een noodzakelijke ambitieuze doelstelling die nodig is om te blijven focussen op wat echt nodig is. 

In plaats van inwoners plastic te laten scheiden zou de afvalverwerker dat moeten doen 

Oneens. In het kader van de discussie over VANG (Van afval naar Grondstof) stond D66 in 2018 op het standpunt dat scheiding door de afvalverwerker vanuit het gemak voor de inwoner en de effectiviteit de voorkeur verdiende. Dit standpunt werd ingehaald door het feit dat een extra container voor PMD versneld was uitgerold in Hilversum en dat er 1,2 miljoen euro risico zou zijn als scheiding door inwoners zou worden vervangen door scheiding door de afvalverwerker. Dat bedrag was en is het ons niet waard. Het systeem hier is inmiddels ingericht op scheiding door de inwoner. Vanuit kosten- en bewustzijnsperpectief willen we het voor nu zo laten. 

De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie te doen in de samenleving

Oneens. Hilversum doet heel veel om mensen met een bijstandsuitkering te helpen aan het werk te komen. Veruit de meeste mensen met een uitkering willen ook niets liever. D66 Hilversum vindt dat een verplichting niet realistisch is en uitgaat van een onterecht beeld van mensen met een bijstandsuitkering.

De inkomensgrens voor gemeentelijke minima-voorzieningen moet omhoog, zodat meer mensen er gebruik van kunnen maken 

Oneens. Het minimabeleid is in de afgelopen periode vastgesteld. D66 heeft voor dit minimabeleid gestemd. Er is een evenwichtig pakket aan maatregelen ter ondersteuning van inwoners van Hilversum met een kleine beurs. Het huidige minimabeleid verkleint de armoedeval en maakt werken lonender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gepubliceerd op 23-01-2022 - Laatst gewijzigd op 23-01-2022