Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs en Jongeren

Onderwijs helpt om jongeren kansen in het leven te kunnen laten grijpen. Maar ook als jongeren die kansen (even) niet kunnen grijpen mogen ze niet buiten de boot vallen. D66 Hilversum heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor forse investeringen in nieuwe gebouwen voor het onderwijs. De komende jaren wil D66 Hilversum de afspraken die met de schoolbesturen zijn gemaakt nakomen. Zo kunnen ook de komende jaren scholen worden opgeknapt en kunnen nieuwe scholen (zoals op Anna’s Hoeve) worden gebouwd. Hilversum moet (hoger) beroepsonderwijs aantrekken in de sectoren waar wij economisch sterk zijn: crossmedia en zorg.

Onze plannen

 • Het blijven investeren in betere onderwijshuisvesting. De bezuinigingen van het PvdA/VVD-kabinet op de budgetten voor betere schoolgebouwen moeten door de gemeente worden gecompenseerd zodat de afgesproken bouwplannen kunnen worden uitgevoerd.
 • Passend onderwijs voor alle jongeren in de regio met bijhorende voorzieningen en ondersteuning. De bestaande budgetten voor onderwijsbegeleiding en schoolmaatschappelijk werk kunnen daar ook voor worden ingezet.
 • Alle kinderen in de eigen buurt naar school. Geen gesleep met kinderen!
 • Goede voor- en vroegschoolse educatie in samenwerking met aanbieders van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.
 • Het continueren van de aanpak van schooluitval onder meer door de persoonlijke begeleiding van leerlingen en uitvallers.
 • Inzet van extra personeel voor ondersteuning van onderwijs en naschoolse activiteiten, zodat leerkrachten zich kunnen richten op hun primaire onderwijstaak.
 • Vol inzetten op het aantrekken van MBO, HBO en universitaire opleidingen en dependances van opleidingen op het gebied van crossmedia en zorg.
 • Het blijven zorgen voor een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt onder andere door concrete afspraken met het Hilversumse bedrijfsleven, bijvoorbeeld op het gebied van stageplaatsen en betere voorlichting.
 • Specifieke aandacht voor zowel kinderen met leerachterstanden als hoogbegaafdheid.
 • Meer betaalbare woningen voor jongeren en studenten.
 • Werken aan een sluitende aanpak voor overlastgevende jongeren, met behulp van het Veiligheidshuis en extra jongerenwerkers en jeugd-BOA’s.

Onze mensen

Vivienne Wesselink en Ineke Vosman, D66 kandidaten voor de gemeenteraad van Hilversum, werken samen voor goed onderwijs en voor kansen voor jongeren in de stad. Vivienne licht toe: ” De afgelopen jaren heeft D66 al ontzettend veel moois teweeg gebracht in onderwijs en voor jongeren. Daar wil ik aan meewerken“. Ineke voegt toe: “Goed onderwijs betekent voor mij dat er bij kinderen gekeken wordt naar mogelijkheden in plaats van beperkingen”.

   

Goed onderwijs en kansen voor jongeren. D66 krijgt het voor elkaar!

Terug naar homepage

Laatst gewijzigd op 21 februari 2018