Steun ons en help Nederland vooruit

Abdellatif Zaabat

Commissielid

Hilversum

De verbinding zoeken en gepassioneerd zijn in alles wat je doet, zijn begrippen die erg bij mij passen.  Ik ben 47 jaar oud en in het dagelijks leven adviseur van het  MKB Adviesbureau Noord Holland. Dit Adviesbureau voert opdrachten van verschillende overheidsinstellingen. Dat doe ik met heel veel plezier en passie.

De afgelopen jaren was ik tevens Lid van de Programmaraad Hilversum, Programmaleider Radio Allochtonen bij Media Centrum Midden Nederland, lid Programmaraad Omroep Amersfoort, gemeentelijk allochtonen voorlichter in Amersfoort, coördinator Anti Discriminatie Bureau Regio Eemland en Bestuurslid bij D66 Amersfoort.

Mijn hobby´s zijn lezen, koken, reizen, paardrijden en muziek luisteren. Ik beschouw mijzelf als een zelfbewust man die zich graag vertoont, zich profileert en ambities heeft. Na de middelbare school heb ik het groostste deel van de opleidingen  Sociale Academie  Sociale Dienstverlening, voorlichting en comunicatie gevolgd. Ook postopleiding management organisatie en universteit MBA studies. Ik communiceer graag met iedereen en ben een echte netwerker.

Ik ga graag naar bijeneenkomsten van organisaties waar mensen elkaar ontmoeten. Ik stap gemakkelijk op iemand af, stel me voor en ga in gesprek. Daarvoor heb ik een netwerk opgebouwd van mensen uit maatschapplijke en overheidsorganisaties, plaatselijk, regionaal maar ook landelijk. Daarbij ben ik erg betrokken, heb ik een goede politieke antenne en weet ik wat er speelt in de stad. Ik ben een allround iemand die voor D66 grote betekenis wil hebben op dossiers als sociale duurzaamheid en de problematiek van kwestbare jongeren. Ik was, ben en zal altijd een voorvechter zijn van gelijke kansen. Daarbij geloof ik in investeren in probleemwijken en jongeren. Politiek is duursport wat dat betreft.

Een betere toekomst, betere kansen voor jongeren en zwakkeren in de samenleving, dat is mijn drijfveer om voor D66 in de raad in te gaan. Een partij waar ik me al 20 jaar helemaal thuis voel. Het mooie aan lokale democratie vind ik dat je als gewone burger zoveel kunt betekenen binnen je eigen omgeving.

Sinds 11 juli 2018 ben ik commissielid voor de fractie.  Ik zal me bezighouden met Openbare Orde en Veiligheid,  Welzijn en Participatie. Ook bestuurlijke zaken mocht het nodig zijn. Ik wil me gaan inzetten voor twee projecten in deze raadsperiode: Buurtvaders en Adviesraad voor Diversiteit en integratie.

Portefeuilles: Integratie Vergunningverlening en handhaving, Welzijn en Burgerparticipatie. Wijk: Oost

Meer van Abdellatif Zaabat
Een kleurrijke stad veronderstelt ook een volwaardig voorzieningenniveau voor subculturen.
- Abdellatif Zaabat