Steun ons en help Nederland vooruit

Joost Koelega

Voorzitter

47 jaar

Hilversum

D66 is voor mij een politieke partij die positief en constructief naar de toekomst kijkt. De wereld verandert snel en dat beangstigt sommige mensen. Polarisatie en populisme versterken die angst maar bieden geen oplossingen. Het is aan de politiek om mensen te helpen door het creëren van gelijke kansen qua onderwijs, werk en leefomgeving.

D66 kijkt met een frisse, optimistische blik naar de toekomst. Niet wegkijken van problemen, maar ze benoemen èn echte oplossingen aandragen. Ik ben trots op wat D66 Hilversum voor deze stad gedaan heeft: betere schoolgebouwen, een nieuw marktplein, sociale zorg voor iedereen, gezonde financiën zonder dat de OZB bovenmatig steeg.

Nadat ik bij D66 Hilversum heb geschreven aan her verkiezingsprogramma voor de GR18 en daarna de Permanente campagne heb aangevoerd, heb ik op 11 juni 2019 het vertrouwen mogen krijgen van onze leden om onze afdeling te gaan leiden. Tot aan de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 wil ik mij, samen met onze leden, politiek vertegenwoordigers in het Raadhuis en ‘mijn’ sterke bestuursteam, gaan inzetten om D66 nog sterker, relevanter en zichtbaarder te maken voor alle Hilversummers.

Meer van Joost Koelega