Steun ons en help Nederland vooruit

Mijn portefeuilles in de fractie zijn: Financiën, Sociale zaken (werk, participatie, uitkeringen), Bestuur en democratie (herindeling, Regio, wijken). Voorzitter van de raadscommissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid.
Daarnaast ben ik bij de fractie verantwoordelijk voor de fractiecommunicatie/pers, etc.

In het dagelijks leven ben ik interim manager en consultant. Dat doe ik vaak bij publieke organisaties, bijvoorbeeld gemeenten. Ik zit vaak op de ‘proceskant’, dat er voor zorgen dat beleid goed uitgevoerd kan worden.

Ik woon in het Raadhuiskwartier en ben uiteraard lid van de bewonersvereniging.

Voor deze raadsperiode heb ik me twee doelen gesteld: ten eerste 300 mensen minder met een uitkering. Daarvoor moeten we veel extra energie steken in toeleiding naar werk en ondersteunen van mensen die dat niet makkelijk alleen voor elkaar krijgen. Mijn tweede doel is ‘beter besluiten’. Dat heeft met efficiënter, gerichter, flexibeler vergaderen te maken, en met scherper de kaders stellen, de richting van beleid bepalen.

“D66 staat (van oudsher) voor de radicale  democratisering van de samenleving. Democratie zoveel mogelijk van onderaf is voor mij belangrijk (daarom ook steeds meer aandacht voor de wijken!). De gemeente wordt daar steeds beter in, omdat we dat als Raad zo willen. Als raadslid zorg ik er voor dat we dat nog beter gaan doen.”

Portefeuilles: Financiën, Sociale zaken (werk, participatie, uitkeringen), Bestuur en democratie (herindeling, Regio, wijken). Wijk: Raadhuiskwartier

Meer van Hein Jaarsma