Steun ons en help Nederland vooruit

Anne S. de Jong

Raadslid, vice-fractievoorzitter

Hilversum

“Democratie is een werkwoord”

Ik ben een ondernemende professional, een eigenzinnige doener en een vrijzinnige denker. Mijn Friese komaf verklaart veel over mijn temperament. Als organisatieadviseur is het mijn kracht om organisaties gezond te laten functioneren, teams te versterken en de vitaliteit van mensen te vergroten.
Als hobby-fotograaf ben ik gericht op het vastleggen van de sprankeling van mensen (“Kijk eens hoe mooi je bent!”).

In 1984 werd ik lid van D66 nadat ik getuige was van de rentree van Hans van Mierlo. Zijn allesomvattende ambitie, bevlogenheid, kennis, optimisme, charisma en overtuigingskracht gaven mij de energie en het enthousiasme om politiek en maatschappelijk actief te worden. Momenteel zit ik als vice-fractievoorzitter de vergaderingen voor. Ik houd me bezig met Openbare Orde & Veiligheid, Recreatie & Toerisme, Bestuurlijke Vernieuwing en Cultuur.

Het is mijn ambitie om de kwaliteit van leven in de gemeente Hilversum duurzaam te verbeteren: veiliger, schoner, mooier. Met een faciliterende in plaats van een regulerende overheid. Waarbij mensen zowel basis als doel zijn. Wars ben ik van onnodige bureaucratie of onverschilligheid inzake recht en gerechtigheid. Als actief lid van de doopsgezinde gemeente zet ik mij in voor vrede, verzoening en verbinding in Hilversum. In 2014 nam ik het initiatief tot het jaarlijks plaatsen van een Vredespaal door personen of instellingen die zich openlijk voor vrede hebben ingespannen.

Portefeuilles: Veiligheid en openbare orde, Recreatie en toerisme, Onderwijs Vergunning en handhaving. Wijk: Centrum

Meer van Anne S. de Jong