Steun ons en help Nederland vooruit

Economie en Bereikbaarheid

De economie in Hilversum groeit weer voor het eerst sinds vele jaren. De mediasector hervindt zich in nieuwe digitale werkvormen. Het Hilversumse winkel- en uitgaansaanbod zit in de lift. We hebben het marktplein vernieuwd en met onder meer MOUT een compleet nieuwe impuls gegeven aan het hele gebied. Banen zijn de motor van de economie; lokale werkgelegenheid zorgt voor welvaart en dynamiek in onze stad. In Hilversum willen we dat het aantal banen in 2023 met 10% is toegenomen.

Onze plannen

  • Het Arenapark heeft een belangrijke bovenregionale functie. Dankzij bedrijven zoals Nike zal de werkgelegenheid daar in de komende jaren fors toenemen. D66 verbetert de bereikbaarheid en bouwt het Arenapark verder uit.
  • Ook zorg, recreatie en zakelijke dienstverlening zijn belangrijke pijlers van werkgelegenheid in Hilversum.
  • Ondersteunen van een vriendelijk ondernemersklimaat, voor alle vormen vanondernemen, voor ZZP-ers, het MKB, coöperaties en grote bedrijven. We zetten in op minder regels en een toegankelijk gemeenteloket voor vragen en vergunningen.
  • Met betere bereikbaarheid, het verder opknappen van het Stationsgebied en het inrichten van de Kerkbrink als cultuurplein trekken we meer bezoekers die onze markt, winkels en horecafaciliteiten nog succesvoller maken
  • De bereikbaarheid in Hilversum moet en kan beter. D66 kijkt daarbij niet alleen naar de auto, maar vooral naar de fiets, de wandelaar en het openbaar vervoer. Zo verbeteren we niet alleen de bereikbaarheid, maar ook de luchtkwaliteit.
  • We leggen geen weg over de hei – bereikbaarheid dient binnenstedelijk of langs de randen binnen de groene contouren te worden opgelost.
  • Versterken van het openbaar vervoer met schone bussen en frequente treinverbindingen.
  • Gericht aanpakken van knelpunten voor de auto in het centrum en bij winkel- en bedrijvengebieden.
  • Inspelen op de trend van deelauto’s en de behoefte aan het opladen van elektrische auto’s.
  • Intensiveren regionale economische samenwerking in de Gooi en Vechtstreek en aansluiten bij de regio’s Groot Amsterdam (MRA) en Utrecht. Zo werken we aan werkgelegenheid, bereikbaarheid en natuur.

Onze mensen

Marijke Groesz en Michiel den Boer werken samen voor een sterke economie en goede bereikbaarheid in Hilversum: Marijke zegt hierover: “Ik wil werken aan aan een sterke en duurzame economie in Hilversum“.  Michiel voegt toe: “Als geboren en getogen Hilversummer gaat het mij aan het hart hoe het verder gaat met Hilversum. Nu en straks wanneer mijn kinderen hier wonen en werken. Hoe maken we Hilversum aantrekkelijk en toegankelijk voor bedrijven, werknemers en klanten?“.

     

Een bereikbaar Hilversum met een sterke en duurzame economie. D66 krijgt het voor elkaar!

Terug naar homepage

Laatst gewijzigd op 21 februari 2018