Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheid en klimaat

Hilversum wordt dé groene, duurzame stad van de 21e eeuw, een combinatie van dorpse allure met stedelijke kracht. Kwalitatief goed en groen wonen omringd door natuur, met het oog gericht op een duurzame, schone toekomst. Duurzaamheid in Hilversum vereist een integrale visie op alle beleidsterreinen. D66 ziet duurzaamheid als een economische en maatschappelijke kans, niet als een noodzakelijk kwaad of onnodig hoge kostenpost. D66 wil dat duurzaamheid tot uiting komt in de gemeentelijke organisatie en door er samen aan te werken met inwoners en bedrijven. Hilversum maakt de komende periode stappen om de gevolgen van het veranderende klimaat op te vangen.

Onze plannen

  • Om uiteindelijk in 2050 klimaatneutraal te worden, gaan we beginnen aan gezamenlijke maatregelen om in 2030 50% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990.
  • Om een 50% CO2 reductie in 2030 ten opzichte van 1990 te realiseren, maken we een energietransitieplan.
  • Verplicht laten opnemen van plannen voor energietransitie en energievoorziening in toekomstige omgevingsvisies en omgevingsplannen.
  • Aansturen op initiatieven van bewoners en bedrijven om zelf, of in coöperatief verband, – Inzetten op gasvrije nieuwbouw, onder meer door te investeren in collectieve warmtekoude installaties
  • Maken van een luchtkwaliteitsplan voor Hilversum op wijkniveau, met maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. We stellen een milieuzone in waarbij we oude, vervuilende dieselvoertuigen weren.
  • We werken aan een Green Deal om de stadslogistiek te vergroenen, waarbij we met de vervoerders gaan toewerken naar efficiëntere, schonere logistiek. Ook willen we waar mogelijk doorgaand vrachtverkeer ’s nachts weren.
  • Vergroenen van het openbaar vervoer. In plaats van dieselvoertuigen kiezen we voor elektrische voertuigen. Stimuleren van elektrische auto’s door het plaatsen van meer publieke laadpalen en het aanwijzen van meer parkeerplaatsen voor deelauto’s.
  • We gaan een begin maken met circulair werken, zodat we minder weggooien en meer hergebruiken.

Vergelijking met andere partijen

Meer info?

Onze mensen

Annette Wolthers en Mark van Wees, D66 kandidaten voor de gemeenteraad, werken samen voor duurzaamheid en het klimaat in Hilversum en de omgeving. Annette Wolthers zegt daarover: “Ik ga vol voor duurzaamheid. Dat is geen vrijblijvende keuze: we zijn het aan onze kinderen verplicht.”  Mark van Wees voegt toe: “Duurzaamheid is goed voor de mens, het milieu en voor de economie”.

   

Een duurzaam en klimaatvriendelijk Hilversum. D66 krijgt het voor elkaar!

Terug naar homepage

Laatst gewijzigd op 22 februari 2018