Steun ons en help Nederland vooruit

Diversiteit en Participatie

De toekomst is een stad krijgen waarin alle bewoners met elkaar verbonden zijn. Wij vormen met z´n allen een grote familie. een samenleving waar iedereen mee kan doen, elkaar respecteren en ieder in zijn eigen waarde laten. Een samenleving waarin iedereen gelijk is aan elkaar.  Een ondernemende, leefbare stad en bruisend Hilversum waar voor iedereen plek is.

Onze plannen

  • Bij D66 gaan we uit van de eigen kracht en betrokkenheid van mensen en de sociale verbanden waarin zij leven. We moeten deze kracht als uitgangspunt nemen, de kracht van de samenleving zelf dus.
  • Werk en zinvol bezig zijn is belangrijk voor persoonlijk welbevinden. Nederland, de regio Gooi en Vecht en Hilversum hebben daarom een sterke economie nodig, met banen op alle niveaus.
  • Wij willen dat alle Hilversummers mee kunnen doen. Als betaald werk niet lukt, ondersteunen we andere manieren om zinvol deel te nemen aan de maatschappij.
  • Vluchtelingen moeten net als iedereen een eerlijke kans krijgen om te zorgen dat ze zo snel en volwaardig als mogelijk meedoen in de samenleving. Voor D66 is dit geen keuze, maar een verplichting van beide kanten.
  • D66 wil dat iedereen kan meedoen, ongeacht geslacht, seksuele voorkeur, geloof of leeftijd. We willen respect en aandacht voor alle religies en LHBTI’s op onze scholen, cultuur-, zorg- en welzijnsinstellingen en sportclubs.

Onze mensen

Latif Zaabat en Hans Verheij, D66 kandidaten voor de gemeenteraad, werken samen aan een diverse stad. Latif zegt hierover: ”Ik zet me in voor een toegankelijke stad. Kansen voor iedereen, laag opgeleiden, immigranten, mensen met beperkingen. Een ondernemende, leefbare stad en bruisende stad is wat mij voor staat voor Hilversum waar voor iedereen plek is”. Hans voegt toe: “Ik ben trots dat Hilversum bij het convenant ‘Regenboogsteden’ meedoet“.

   

Een diverse stad waar iedereen mee kan doen. D66 krijgt het voor elkaar! 

Terug naar homepage

Laatst gewijzigd op 21 februari 2018