Steun ons en help Nederland vooruit

Cultuur en Sport

Met een breed aanbod aan cultuur, evenementen en gezellige horeca is Hilversum de afgelopen tijd een veel bruisender stad geworden, waar bezoekers en inwoners graag op afkomen. Voor D66 is cultuur geen luxegoed maar een inspiratiebron voor iedereen. Een bloeiend cultureel leven is een essentieel onderdeel van een bruisend Hilversum en goed voor de economie. D66 wil meer investeren in cultuur. Omdat de Mediastad een creatieve stad is, omdat cultuur de stad aantrekkelijk maakt als vestigings- en woonplaats en omdat cultuur bijdraagt aan het goede leven in Hilversum voor iedereen. D66 ziet ook dat het belang van sport in de samenleving sterk toeneemt.

Onze plannen

  • Meer ruimte voor cultuur- en sportevenementen en cultuuraanbod, voor jongeren én ouderen
  • Media in het centrum uitbreiden met Media-mile in de openbare ruimte. De Kerkbrink wordt een mediacultuurplein
  • Meer cultuuronderwijs
  • Verruimen van het budget voor lokale amateurverenigingen. Zo zorgen we ervoor datverenigingen meer leden krijgen, vaker en beter op het “podium” komen te staan en zich beter kunnen organiseren.
  • D66 wil dat sport een meer centrale rol in Hilversum gaat spelen. Hilversum heeft vele sportverenigingen en -bedrijven met bovenregionale allure, zoals atletiekvereniging GAC, Rugbyclub
    Hilversum, roeivereniging Cornelis Tromp en Nike, ZiggoSport en MySports.
  • Herontwikkelen en uitbreiden van (natuur)speelruimte voor kinderen, zoals bij het Raadhuis en de Neuweg, zodat ieder kind in het bijzijn van ouders veilig kan spelen, ook in het centrum.

Onze mensen 

Annemarie den Daas, Latif Zaabat en Hans Verheij, D66 kandidaten voor de gemeenteraad, werken samen aan een bruisend Hilversum met veel cultuur en sport. Annemarie zegt hierover: “Ik kies voor een levendig Hilversum met een aantrekkelijke binnenstad. Een echte Mediastad met bruisende evenementen en een jaarlijks mediafestival, dat naam maakt en aandacht trekt.” Hans voegt toe “Voor mij gaan cultuur en diversiteit hand en hand” en Latif concludeert ”Met D66 wordt Hilversum wordt een cultureel bruisende stad waar voor iedereen plek is”.

Cultuur en sport in Hilversum: D66 krijgt het voor elkaar!

Terug naar homepage

Laatst gewijzigd op 21 februari 2018