Steun ons en help Nederland vooruit

Buurten en Bestuur

D66 Hilversum staat voor democratisch en daadkrachtig bestuur. We luisteren voordat we besluiten en wegen belangen goed af. We gaan problemen niet uit de weg, herstellen fouten en communiceren zo eerlijk en direct mogelijk.

Onze plannen

  • D66 zorgt voor een degelijk financieel beheer; zorgvuldig omgaan met publiek geld. Dat doen we door kritisch te zijn op welke taken we als gemeente uitvoeren, het financieel goed onderbouwen van keuzes en het scherp volgen van de uitvoering.
  • We lenen alleen geld voor voorzieningen die we in lengte van jaren gaan gebruiken. Anders wentel je teveel kosten af op toekomstige generaties.
  • De provincie gaat waarschijnlijk besluiten tot een aantal fusies tussen gemeenten in de Gooi en Vecht streek. D66 wil (op termijn) fuseren tot één gemeente voor de Gooi en Vecht. In de tussentijd werken we intensief samen met de andere gemeenten in de Gooi en Vecht bij onderwerpen die regionaal spelen.
  • De economische ontwikkeling, de bereikbaarheid van ’t Gooi en behoud van natuur en landschap zijn onderwerpen die we voor een groot deel juist op regionaal niveau moeten oplossen.
  • D66 heeft een belangrijke voorwaarde bij de mogelijke fusies van gemeenten. Dat kan alleen als wijken en dorpen meer zeggenschap krijgen over hun eigen directe leefomgeving. Daarom heeft D66 in 2014 in Hilversum het initiatief genomen om het wijken en buurten beleid veel belangrijker te maken. En daar gaan we de komende vier jaar mee door.
  • We willen buurtbudgetten en de wijken zeggenschap geven over bv. het welzijnswerk in hun eigen buurt. Onderhoud van wegen en groen en veiligheid zijn ook onderwerpen die meer vanuit de buurt beslist moeten gaan worden.

Meer weten over buurtgericht werken?

Onze mensen

Hein Jaarsma en Ron Schuurmans, D66 kandidaten voor de gemeenteraad, werken samen voor de buurten en voor goed bestuur in Hilversum. Hein zegt daarover: “D66 wil dat buurten meer zelf kunnen bepalen wat ze willen. Over wegen en groen, over sociale voorzieningen. De buurten van Hilversum worden steeds belangrijker.”. Ron voegt toe: “D66 wil een bestuur dat met duidelijk onderbouwde keuzes een degelijk financieel beleid voert zodat de lasten voor de burger niet onnodig stijgen. Wij hebben bewezen dat te kunnen bereiken: de financiën van de gemeente zijn fundamenteel op orde gebracht. Ook in de komende periode zorgt D66 ervoor dat dit zo blijft.

   

Betrokken buurten en goed bestuur: D66 krijgt het voor elkaar!

Terug naar homepage

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018