Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Motie- en amendentenavond 8 oktober

Donderdag, 8 oktober 2020 in Blaricum

Op initiatief van de evenementencommissie van Gooi en Vechtstreek willen wij je uitnodigen op de motie- en amendementenavond, op donderdagavond 8 oktober a.s. vanaf 20:30 in De Blaercom, Schoolstraat 3 te Blaricum. Wij zijn als ...

Op initiatief van de evenementencommissie van Gooi en Vechtstreek willen wij je uitnodigen op de motie- en amendementenavond, op donderdagavond 8 oktober a.s. vanaf 20:30 in De Blaercom, Schoolstraat 3 te Blaricum.

Wij zijn als afdelingsbesturen van Gooi-en Vecht dit initiatief gestart om de lokale en regionale stem breder te introduceren bij provinciale en landelijke congressen.

De avond is praktisch en educatief van karakter en behelst een workshop, die geheel op de materie is ingericht. We hebben Isabel van Zijp en Jitske Steigenga van het landelijk bureau bereid gevonden om ons te informeren en te instrueren.
Na deze introductie gaan we ons concreet buigen over het concept-verkiezingsprogramma voor de TK21 en gaan we vanuit de Gooi & Vechtstreek amenderen waar we dat nodig achten.

Met nadruk willen wij bestuurders, fractie-en commissieleden uitnodigen om aan deze avond deel te nemen.

Wil je deelnemen aan de motie- en amendementenavond? Meld je dan aan vóór 1 oktober door een mail te sturen aan Hans Haarsma (hansmarga.haarsma@gmail.com) ,of telefonisch 06 – 23 82 10 42.

In gezamenlijkheid kunnen we onze lokale en regionale input op een breder plan brengen.

Tot 8 oktober in Blaricum!

8 oktober

20:30 uur

De Blaercom, Schoolstraat 3 te Blaricum