Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

D-Café: Woonvisie 24 november

Dinsdag, 24 november 2020 online

D-Café: D66 zorgt voor regie op wonen in Hilversum Praat u mee over de nieuwe Woonvisie? D66 Hilversum organiseert op 24 november 2020 een D-Café over de nieuwe Woonvisie voor Hilversum. Een Woonvisie is een ...

D-Café: D66 zorgt voor regie op wonen in Hilversum

Praat u mee over de nieuwe Woonvisie?

D66 Hilversum organiseert op 24 november 2020 een D-Café over de nieuwe Woonvisie voor Hilversum. Een Woonvisie is een beleidsdocument, waarin het beleid op het gebied van de woningmarkt of een deel daarvan is uitgewerkt.  Het College heeft deze Woonvisie op dit moment in voorbereiding. In december wordt er voor de tweede keer met de gemeenteraad over gesproken.

Woordvoerder Marianne van Vliet wil vóór deze volgende bespreking met de leden van D66 in gesprek over de vier bouwstenen die D66 Hilversum heeft gedefinieerd.

Ze zal beginnen met een korte inleiding op het thema en deze aan u toelichten met voorbeelden. Vervolgens gaan we met u in gesprek.

Wij zijn heel benieuwd naar uw inbreng!

D66 Bouwstenen voor de Woonvisie

  1. Richten op versterken wijken. Woonvisie is meer dan nieuwbouw
    Sterke wijken is de basis. Dus ook aandacht voor de bestaande voorraad. Denk aan betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid van woningen. Wat kunnen we doen om de doorstroming te bevorderen? Hoe gaan we sturen op gebruik van woonruimte voor bijvoorbeeld  woningdelen of vakantieverhuur?
  1. Werken aan wonen voor inwoners die dit niet zelf kunnen regelen in deze krappe woningmarkt. Een overspannen woningmarkt vraagt regulering. We moeten alles uit de kast halen om de schaarse woonruimte zo goed mogelijk te verdelen en de woningvoorraad te vergroten. Er is bijvoorbeeld meer inspanning nodig voor bijzondere doelgroepen en lage en middeninkomens is nodig. Hoe krijgen we grip op de betaalbaarheid van de particuliere woningvoorraad?
  2. Speciale inzet voor wonen met zorg en welzijn. We lopen achter!
    Hilversum heeft ook een woonzorgvisie nodig. Hoe zorgen we ervoor dat je oud kunt worden in je eigen wijk en dat bewoners op tijd hun woning aanpassen of verhuizen naar een geschikte woning, eventueel wél met zorg- en welzijnsvoorzieningen?
  3. Wonen met kwaliteit. Dudokwaardig en duurzaam
    Wat betekent kwaliteit in de relatie met wonen? Leefbaarheid en duurzaamheid staan voorop. D66 staat voor groen wonen in de breedste zin van het woord met respect voor het verleden en oog op de toekomst. Hoe kijken we aan tegen onderdeken als hoogbouw, parkeren, innovaties in beheer?

Agenda

19.30    Digitale inloop
20.00    Welkom en toelichting op de avond
20.10    Toelichting op proces
20.15    Bouwsteen 1 Sterke wijken
20.35    Bouwsteen 2 Regulering
20.55    Bouwsteen 3 Wonen met zorg en welzijn
21.15    Bouwsteen 4 Kwaliteit
21.30    Samenvatting en vervolg
21.45    Sluiting

24 november

19:30 - 21:45 uur

Online, via Zoom