Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 juli 2019

D66 roept op tot betere regionale samenwerking

De voorgenomen fusie van de gemeentes in de Gooi- en Vechtstreek is onlangs door de Provincie Noord-Holland gestopt. Dat betekent echter niet dat de gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek niet kunnen en willen samenwerken. Door samen te werken samen zaken te organiseren, kan de dienstverlening naar verwachting beter, tegen lagere kosten. Bovendien kunnen we…

Bekijk nieuwsbericht

D66 vraagt om meer groen op de Groest

Vanwege de kastanjebloedingsziekte zijn er onlangs diverse kastanjes op de Groest gekapt. Ook verdwenen er bomen voor de aanleg van bankjes. Wat D66-raadslid Vivienne Wesselink betreft, wordt er niet gewacht met het opnieuw planten van bomen en plaatsen van ander groen op de Groest. Groen draagt immers bij aan schone lucht en…

Bekijk nieuwsbericht

D66 Hilversum maakt het Marktplein mooier

In een motie vroeg D66-Hilversum raadslid Edwin Göbbels de aandacht voor het Marktplein en het aankomende 600-jarig zelfstandig bestaan van Hilversum. In 1424 werd Hilversum een zelfstandige gemeente en het ligt in de bedoeling het 600-jarige bestaan in 2024 te vieren. Teneinde op tijd een monument te hebben, en om het Marktplein…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 27 juni 2019

Iedereen hoort er bij en doet er toe

Op 26 juni 2019 heeft de Gemeenteraad van Hilversum de ambitieuze voorstellen voor verandering in het Sociaal Domein van D66 wethouder Annette Wolthers goedgekeurd. Iedereen hoort er bij en doet er toe Het motto is ‘Iedereen hoort er bij en doet er toe’. De hoogste prioriteit heeft werk. Alle maatregelen dragen…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 3 juni 2019

Zorgen over en kansen voor het Carolushuis

Raadslid Marianne van Vliet van D66 maakt zich nog steeds zorgen over de ontwikkelingen rond het Carolushuis. Het is stil rond de ontwikkeling daarvan. Het Carolushuis wordt nu alleen door een leegstandsbeheerder gebruikt zonder enige functie voor de buurt. De buurt snakt naar goede betaalbare huisvesting voor senioren met en zonder zorgvraag,…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 19 april 2019
Schooldakrevolutie

Schooldakrevolutie

Bij een werkbezoek aan de Lorentzschool maakte onderwijs-wethouder Annette Wolthers kennis met een school die duurzaamheid voorop heeft staan. Schooldirecteur Jeroen Jansen zorgt dat niet alleen rekenen en taal wordt geleerd, maar ook dat toekomstbewust en duurzaam wordt geleefd. Afval scheiden en een eigen moestuin zijn daarvan mooie voorbeelden. In het werkbezoek…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 10 april 2019

D66 Hilversum ziet veel kansen voor meer groen

De D66-fractie pleit bij iedere ontwikkeling voor -veel – nieuw groen, niet alleen omdat het de stad mooier maakt, maar ook omdat vooral bomen zorgen voor schonere lucht (CO2 opname en fijnstof reductie) en schaduw (hittestress). Waar een boom is geplant, kan regenwater wegvloeien; het principe van “Steenbreek”, licht een tegel en plant er een…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 20 maart 2019

Reactie D66 Hilversum op voorlopige uitslagen PS19

De uitslagenavond van de Provinciale Staten verkiezingen laat zien dat er twee duidelijke winnaars zijn: Groen Links en Forum voor Democratie. D66 levert in, ondanks dat onze partij zich in Hilversum goed staande houdt. Wimar Jaeger, D66 wethouder in Hilversum: “D66 Hilversum is geschrokken en heeft met ontzetting kennis genomen van de landelijke uitslagen…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 19 maart 2019

Wethouder Wimar Jaeger blikt vooruit op de Kadernota

Langzaam nadert het moment van de kadernota voor de gemeente Hilversum. Die kadernota is eigenlijk de budgettaire planning van de plannen die voor Hilversum de komende jaren worden doorgevoerd. Dit jaar is de kadernota de belangrijkste in de 4 jaar die een gemeenteraad opvoert. Immers nu wordt de verdeling van het geld gepland voor datgene…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 17 maart 2019

Ontwikkelingen Stationsgebied – D66 blijft kritisch en zorgvuldig

Afgelopen donderdag vond in de commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen de discussie plaats over het Stedebouwkundig plan voor “De 7 Straatjes”, de gekozen variant voor de herinrichting van het Stationsgebied. D66 heeft vanaf het begin van de planvorming, alweer zo’n 5 jaar geleden, pal gestaan voor de kwaliteit van de ontwikkelingen op het Stationsgebied. …

Bekijk nieuwsbericht