Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 14 februari 2010

Een Nieuwe Koers

Onlangs presenteerden de buurtbewoners van het Van Riebeeckkwartier met gepaste trots dé buurtvisie 'Een nieuwe Koers!'. Een klankbordgroep (bewoners en ondernemers) speelde een belangrijke rol bij de eindredactie van de buurtvisie.  In de buurtvisie geven de bewoners op heldere wijze aan wat zij van de Van Riebeeckbuurt vinden. Bewoners zijn erg beducht voor verdergaande verloedering…

Bekijk nieuwsbericht

Museum Hilversum: bloed, zweet en tranen

In 1984 lukte het wethouder Richard Veerman (D66) om het oude raadhuis aan de Kerkbrink weer een museale functie te geven. Hij sprak destijds over een "herbeleving voor onze Gooise geschiedenis". In 2000 moest D66 weer stevig optreden. Op het nippertje werd besluitvorming geforceerd om te komen tot een nieuw…

Bekijk nieuwsbericht

Naschrift bij Een Nieuwe Koers

- Prettig wonen Van Riebeeckkwartier -In de discussie over de buurtvisie 'Een nieuwe Koers!' formuleerden de buurtbewoners van het Van Riebeeckkwartier de aanbeveling om te onderzoeken of het plaatsen van kleinere detaillisten (winkeltjes) bij de woondienstenzone een verbetering is. …

Bekijk nieuwsbericht

Onderwijs op weg naar D66

- geknipt nieuws -D66 is dé onderwijspartij. Onderwijs is de permanente sociaal-constructieve factor in een redelijke samenleving. Goed onderwijs biedt de burger toekomstperspectief. Juist nu! Als onderwijspartij vraagt D66 al jaren aandacht voor de…

Bekijk nieuwsbericht

Lieven de Keyproject illusoir

D66 is voorstander van woondienstenzones. D66 is niet blij met de uitvoering van de zones: het stapelen van stenen en functies op één plek. Dan is er geen sprake van een woondienstenzone, maar van een woondienstencentrum. D66 heeft zich dan ook vanaf het begin verzet tegen de stapelbouw en de…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 13 februari 2010

Lorentzschool niet akkoord met dislocatie

In Hilversum-Oost barst de Lorentzschool uit zijn voegen. Gelet op de snelle toename van het leerlingaantal in dit herstructureringsgebied heeft D66 vanaf september 2006(!) regelmatig aandacht gevraagd voor de huisvestingsproblematiek van de Lorentzschool. Laatstelijk in het artikel “Knelpunt Lorentzschool”- oplossing in de buurt. D66 is van mening dat het College van B&W niet actief is…

Bekijk nieuwsbericht

Philipsterrein en dislocatie Nassauschool in beeld

Boog maakt werk van naschoolse opvang in Oost D66-wethouder Erik Boog (jeugdzaken) maakt werk van extra naschoolse opvang in Hilversum Oost. Ouders in Hilversum-Oost hebben te maken met wachtlijsten voor opvang van hun kinderen en hebben zich georganiseerd in een ouderinitiatief. Erik Boog ziet de problemen en maakt dan ook werk van…

Bekijk nieuwsbericht

D66 Hilversum start verkiezingsperiode met fietstocht

Potentiële raadsleden bezoeken drie politiek turbulente plekken D66 Hilversum startte afgelopen zaterdag de verkiezingsperiode in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 met een politieke fietstocht. Een groot aantal potentiële raadsleden en oudgedienden bezochten een drietal plekken in Hilversum waar op politiek vlak veel om te doen is. Niet alleen werd een bezoek gebracht aan…

Bekijk nieuwsbericht

D66-fractie versterkt voorwaarts

De D66-fractie heeft twee nieuwe fractie-assistenten aangemeld: Marijke Koets (*1968) en Annemarie den Daas (*1961). Een fractie mag vier fractie-assistenten "invullen". Door benoeming van beide dames is de fractie nu op volle sterkte. Marijke Koets is na het volgen van een bachelorsprogramma aan de Universiteit van Hawaii (VS) Engelse taal- en…

Bekijk nieuwsbericht
Stemmingmakerij over ziekenhuis door SP is schadelijk Wimar Jaeger

Stemmingmakerij over ziekenhuis door SP is schadelijk

Tergooiziekenhuizen had donderdag 17 september jl. alle fractievoorzitters uit het Gooi en de Vechtstreek uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de toekomstplannen van het ziekenhuis. Wimar Jaeger was namens D66Hilversum aanwezig bij deze besloten bijeenkomst. Hij verbaast zich over het "opmerkelijke nieuws" dat SP-leider John van Otterloo over deze bijeenkomst ventileerde richting dagblad De…

Bekijk nieuwsbericht