Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 14 februari 2010

D66 voorwaarts met een volwaardig ziekenhuis

Het nieuwsbericht op deze website “D66 eist een volwaardig ziekenhuis in Hilversum” heeft een keten aan reacties veroorzaakt. Mede doordat het artikel in het huis-aan-huis-blad “De Gooi en Eembode” werd geplaatst. De D66-fractie was het dan ook goed zat. Dat vreselijke geneuzel van de opeenvolgende wethouders gezondheidszorg. Steeds meer onderdelen van Ziekenhuis…

Bekijk nieuwsbericht

Wethouder is een fantastische hondenbaan

Slechts enkele maanden in functie... en weg was wethouder Helma Ketelaar (PvdA). "Ketelaar, die tussentijds wethouder Ben Hammer (PvdA) opvolgde, heeft de "eenzaamheid" van de functie onderschat.” Zo reageerde dagblad De Gooi- en Eemlander. Of was het een gevolg van het dualisme? Of een PvdA-probleem? Voor De Gooi- en Eemlander aanleiding om de stelling "Wethouder…

Bekijk nieuwsbericht

Een Nieuwe Koers

Onlangs presenteerden de buurtbewoners van het Van Riebeeckkwartier met gepaste trots dé buurtvisie 'Een nieuwe Koers!'. Een klankbordgroep (bewoners en ondernemers) speelde een belangrijke rol bij de eindredactie van de buurtvisie.  In de buurtvisie geven de bewoners op heldere wijze aan wat zij van de Van Riebeeckbuurt vinden. Bewoners zijn erg beducht voor verdergaande verloedering…

Bekijk nieuwsbericht

Museum Hilversum: bloed, zweet en tranen

In 1984 lukte het wethouder Richard Veerman (D66) om het oude raadhuis aan de Kerkbrink weer een museale functie te geven. Hij sprak destijds over een "herbeleving voor onze Gooise geschiedenis". In 2000 moest D66 weer stevig optreden. Op het nippertje werd besluitvorming geforceerd om te komen tot een nieuw…

Bekijk nieuwsbericht

Naschrift bij Een Nieuwe Koers

- Prettig wonen Van Riebeeckkwartier -In de discussie over de buurtvisie 'Een nieuwe Koers!' formuleerden de buurtbewoners van het Van Riebeeckkwartier de aanbeveling om te onderzoeken of het plaatsen van kleinere detaillisten (winkeltjes) bij de woondienstenzone een verbetering is. …

Bekijk nieuwsbericht

Onderwijs op weg naar D66

- geknipt nieuws -D66 is dé onderwijspartij. Onderwijs is de permanente sociaal-constructieve factor in een redelijke samenleving. Goed onderwijs biedt de burger toekomstperspectief. Juist nu! Als onderwijspartij vraagt D66 al jaren aandacht voor de…

Bekijk nieuwsbericht

Lieven de Keyproject illusoir

D66 is voorstander van woondienstenzones. D66 is niet blij met de uitvoering van de zones: het stapelen van stenen en functies op één plek. Dan is er geen sprake van een woondienstenzone, maar van een woondienstencentrum. D66 heeft zich dan ook vanaf het begin verzet tegen de stapelbouw en de…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 13 februari 2010

Lorentzschool niet akkoord met dislocatie

In Hilversum-Oost barst de Lorentzschool uit zijn voegen. Gelet op de snelle toename van het leerlingaantal in dit herstructureringsgebied heeft D66 vanaf september 2006(!) regelmatig aandacht gevraagd voor de huisvestingsproblematiek van de Lorentzschool. Laatstelijk in het artikel “Knelpunt Lorentzschool”- oplossing in de buurt. D66 is van mening dat het College van B&W niet actief is…

Bekijk nieuwsbericht