Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 21 mei 2020

Persoonlijke terugblik commissie- en fractielid Hans Verheij

“Heeft u wel genoeg tijd voor het zijn van Commissielid, meneer Verheij?” vraagt Burgemeester Pieter Broertjes. De vraag overvalt mij en na een hele kleine denkpauze zeg ik toch heel zelfverzekerd: “Ja hoor!”. “Mooi, dan feliciteer ik u met uw benoeming tot Commissielid!” en geeft mij ondertussen een ferme handdruk, nadat hij eerst zijn handtekening…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 20 mei 2020

Update vanuit de raad – mei 2020

Een bericht vanuit de fractie: De D66-fractie heeft zich de afgelopen twee maanden, net zoals overigens heel politiek Hilversum, noodgedwongen aangepast aan de Corona crisismaatregelen. Dat betekent concreet: digitaal (dus op afstand) vergaderen, overleggen en debatteren, zittend achter de computer thuis of via de telefoon. Toch een heel andere gewaarwording dan in…

Bekijk nieuwsbericht

Update vanuit de wethouders – mei 2020

Een bericht van de wethouders Het waren bijzondere weken de afgelopen tijd. Door de Coronacrisis lopen er een hoop dingen anders dan de planning was. Desalniettemin vergadert het College al die tijd wekelijks digitaal door. Meerdere malen in de week is er een Corona-update binnen het College. Binnen de…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 8 mei 2020

Raad Hilversum stelt Integraal Huisvestingsplan Onderwijs unaniem vast

D66 onderwijswethouder Annette Wolthers heeft de afgelopen tijd met alle schoolbesturen en medewerkers van de gemeente, begeleid door ICS-adviseurs, een visie opgesteld over onderwijshuisvesting. De kwaliteit van alle schoolgebouwen is beoordeeld om zo tot een objectief oordeel te komen van de staat van alle schoolgebouwen. Op basis daarvan zijn prioriteiten gesteld. Er is op deze…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 6 mei 2020 zondag 26 april 2020
Weer groen op de Groest!

Weer groen op de Groest!

Er worden weer bomen geplant op de Groest. Nadat er bomen op de Groest zijn gekapt vanwege kastanjebloedingsziekte is het prachtig te zien dat er weer nieuw groen wordt neergezet in deze prominente straat in het centrum. Vorig jaar stipte D66 Hilversum binnen de gemeenteraad aan niet blij te zijn met…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 16 april 2020

Gerard Kuipers aangesteld als wethouder Media en Economie

D66 Hilversum is verheugd dat wethouder Gerard Kuipers vanavond met ruime meerderheid van stemmen is aangesteld door de Raad. Vervolgens legde Gerard bij burgemeester Pieter Broertjes (op veilige afstand) de belofte af. Zeker in deze onzekere en cruciale tijden van corona is het belangrijk dat het College op sterkte is, in het belang van…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 20 maart 2020

Saamhorigheid nu

De fractie van D66 Hilversum spreekt haar vertrouwen en waardering uit voor het adequate handelen van het gemeentebestuur met betrekking tot de coronacrisis. Uit het eerste gemeentelijke weekbericht over het coronavirus van 18 maart aan de gemeenteraad blijkt dat het college van B&W op alle denkbare werkterreinen passende maatregelen heeft genomen. Dat getuigt van daadkrachtig…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 11 maart 2020 dinsdag 3 maart 2020

D66 Hilversum draagt opvolger wethouder Jaeger voor

Nadat Wimar Jaeger zijn aftreden per 4 maart bekend maakte, is D66 Hilversum zorgvuldig op zoek gegaan naar een opvolger. De fractie en het bestuur van D66 Hilversum zijn verheugd nu een wethouderskandidaat te kunnen voordragen die de instemming heeft van de coalitie. Na overleg met de coalitie is twee weken geleden…

Bekijk nieuwsbericht