Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 28 maart 2018

Coalitiegesprekken van start

Inmiddels zijn de eerste aftastende coalitiebesprekingen van start gegaan onder leiding van Hart voor Hilversum. In het openbaar en voor eenieder terug te kijken via de streamingpagina van de gemeente. D66 Hilversum heeft gisteren dat gesprek gehad, terug te kijken via de streamingpagina van de gemeente (combi-filmpje waarin eerst het CDA aan het…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 23 maart 2018

D66 Hilversum mag tevreden zijn met de verkiezingsuitslag

Op 21 maart 2018 heeft de burger van Hilversum bij de gemeenteraadsverkiezingen gesproken. D66 mag tevreden zijn met de uitslag van 7 zetels. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 voor Hilversum is daar. D66 Hilversum mag  tevreden zijn met de uitslag van 7 zetels. Tegen de landelijke trend in is D66 met…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 1 december 2017 vrijdag 17 november 2017
D66 komt met Groen Manifest!

D66 komt met Groen Manifest!

Download het manifest hier! Op 29 juni 2017 organiseerde D66 Hilversum een avond met als thema “Wat willen we met de natuur in de Gooi en Vechtstreek?”. Het was een goed bezochte avond met veel vertegenwoordigers van partijen die werkzaam zijn in de Gooise natuur. Deze avond heeft geleid tot de totstandkoming…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 14 november 2017 maandag 6 november 2017
Wat wil weifelend Wijdemeren?

Wat wil weifelend Wijdemeren?

In het zicht van de besluitvorming van het Noord Hollandse college van Gedeputeerde Staten aanstaande dinsdag, heeft de Raad van Wijdemeren een besluit genomen in de richting van één grotere gemeente. Men wil, kort samengevat, een ambtelijke fusie met Gooise Meren en Hilversum en op een onbepaalde termijn één gemeente Gooi en Vecht. D66 Hilversum…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 11 oktober 2017
Legale wiet in Hilversum?

Legale wiet in Hilversum?

Het nieuwe kabinet gaat legale wiet teelt toestaan. D66 Hilversum vindt dat dit een kans is om de handel in wiet in Hilversum verder uit de illegaliteit te halen. D66 Hilversum vraagt het college om de gemeente aan te melden om aan de proef deel te nemen. Het idee van het kabinet…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 9 oktober 2017
Alle kinderen moeten kunnen meedoen

Alle kinderen moeten kunnen meedoen

‘Ze moeten net als andere kinderen kunnen leven’, zegt de Hilversumse kinderburgemeester Willemijn de Groot over kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Daarmee raakt ze de kern van het Kindpakket waar deze gezinnen gebruik van mogen maken. Samen met D66 wethouder Eric van der Want (Sociale Zaken) onderstreept Willemijn het belang van dit pakket…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 19 september 2017 maandag 11 september 2017