Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 maart 2019

Ontwikkelingen Stationsgebied – D66 blijft kritisch en zorgvuldig

Afgelopen donderdag vond in de commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen de discussie plaats over het Stedebouwkundig plan voor “De 7 Straatjes”, de gekozen variant voor de herinrichting van het Stationsgebied. D66 heeft vanaf het begin van de planvorming, alweer zo’n 5 jaar geleden, pal gestaan voor de kwaliteit van de ontwikkelingen op het Stationsgebied. …

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 6 maart 2019

Vacatures bestuur

Vacature algemeen bestuurslid D66 Hilversum Binnenkort loopt de termijn van een bestuurslid af. Wil jij je bijdrage leveren aan het verder versterken van onze Hilversumse afdeling? Het bestuur is verantwoordelijk voor het ‘draaien’ van onze plaatselijke afdeling en betrekt de D66-leden zoals jij en organiseert o.a. de verkiezingen, de campagne en evenementen zoals D-café’s.…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 1 februari 2019

D66 gaat voor beter bestuur Regio Gooi en Vecht

D66 Hilversum vindt een kort lijntje tussen burger en bestuur, tussen Hilversummer en de wethouders en raadsleden heel belangrijk. We horen graag wat u er van vindt, en gebruiken dat bij het bestuur van de stad. Bij de Regio Gooi en Vecht is het lijntje tussen inwoners en wat daar gebeurt veel…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 30 januari 2019

Hij komt er alsnog: de Hilversumpas

De vorige coalitieperiode kwam hij niet van de grond: de Hilversumpas. Maar wat toenmalig wethouder Arjo Klamer niet voor elkaar kreeg, gaat nu alsnog gebeuren, als het aan dit College ligt. D66-wethouder Annette Wolthers zegt daarover: “In Hilversum leeft al langere tijd de wens voor de introductie van een stadspas: de ‘Hilversumpas’. …

Bekijk nieuwsbericht
zondag 27 januari 2019
Marktgelden alsnog verlaagd

Marktgelden alsnog verlaagd

De Hilversumse marktgelden worden alsnog verlaagd. Het was een sterke wens vanuit het College dit alsnog met terugwerkende kracht voor 2018 aan te passen. Eind 2017 werden de marktgelden met instemming van de Marktcommissie en de Gemeenteraad verhoogd. Dat was om de kosten van het nieuwe marktplein te kunnen dekken. Toen het zover was,…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 26 januari 2019

D66-wethouder Annette Wolthers politicus van het jaar

Het was weer een spannende verkiezing, de 13e editie van Hilversumse politicus van het jaar. Er waren twee prijzen te winnen, de publieksprijs en de vakprijs. Bianca Verweij (SP) kreeg de meeste stemmen van het Hilversumse publiek. D66 Wethouder Annette Wolthers kreeg de vakprijs – waarbij de politici…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 12 januari 2019

Stem op onze D66-Hilversummers voor de Politicus van het jaar!

Ook dit jaar wordt er in Hilversum weer de verkiezing “Politicus van het jaar” gehouden door de Gooi en Eembode en Politiekdebathilversum.nl. De stembussen voor deze verkiezing zijn nu geopend. Politiekdebathilversum.nl schrijft daar zelf over: ‘Voor deze editie heeft de vijf leden tellende jury, bestaande uit twee verslaggevers van de…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 9 januari 2019
Mediapark-visie goede basis voor verder ontwikkeling mediasector

Mediapark-visie goede basis voor verder ontwikkeling mediasector

Op 8 januari werd bekend dat het Mediapark is verkocht aan het Nederlandse vastgoedbedrijf Pinnacle. Daarmeeis een einde gekomen aan de onzekerheid met betrekking tot het toekomstig eigendom van het Mediapark. Het is positief dat de ontwikkelde visie  op het Mediapark een stevige basis heeft gelegd voor optimisme over de toekomstige mogelijkheden van het park.…

Bekijk nieuwsbericht

D66 wil vaart maken met de energietransitie

Het klimaat wordt een steeds belangrijker onderwerp. Ondanks dat er nog altijd mensen twijfelen aan de relatie tussen onze vervuilende activiteiten en het opwarmen van de aarde, stapelt het bewijs zich op: de CO2-uitstoot veroorzaakt door de mens zorgt er wel degelijk voor dat ons klimaat verandert. Internationaal, in Europees verband, landelijk…

Bekijk nieuwsbericht

D66 kaart veiligheid BOA’s aan

In Hilversum waken Buitengewoon OpsporingsAmbtenaren (BOA’s) over onze veiligheid en zien zij toe op het naleven van de regels. Zo ook met Oud en Nieuw. BOA’s geven aan zich echter niet altijd veilig te voelen. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om BOA’s iets van bewapening te geven, zoals een wapenstok. Burgemeester Broertjes heeft zich daar onlangs…

Bekijk nieuwsbericht