Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 12 januari 2019

Stem op onze D66-Hilversummers voor de Politicus van het jaar!

Ook dit jaar wordt er in Hilversum weer de verkiezing “Politicus van het jaar” gehouden door de Gooi en Eembode en Politiekdebathilversum.nl. De stembussen voor deze verkiezing zijn nu geopend. Politiekdebathilversum.nl schrijft daar zelf over: ‘Voor deze editie heeft de vijf leden tellende jury, bestaande uit twee verslaggevers van de…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 9 januari 2019
Mediapark-visie goede basis voor verder ontwikkeling mediasector

Mediapark-visie goede basis voor verder ontwikkeling mediasector

Op 8 januari werd bekend dat het Mediapark is verkocht aan het Nederlandse vastgoedbedrijf Pinnacle. Daarmeeis een einde gekomen aan de onzekerheid met betrekking tot het toekomstig eigendom van het Mediapark. Het is positief dat de ontwikkelde visie  op het Mediapark een stevige basis heeft gelegd voor optimisme over de toekomstige mogelijkheden van het park.…

Bekijk nieuwsbericht

D66 wil vaart maken met de energietransitie

Het klimaat wordt een steeds belangrijker onderwerp. Ondanks dat er nog altijd mensen twijfelen aan de relatie tussen onze vervuilende activiteiten en het opwarmen van de aarde, stapelt het bewijs zich op: de CO2-uitstoot veroorzaakt door de mens zorgt er wel degelijk voor dat ons klimaat verandert. Internationaal, in Europees verband, landelijk…

Bekijk nieuwsbericht

D66 kaart veiligheid BOA’s aan

In Hilversum waken Buitengewoon OpsporingsAmbtenaren (BOA’s) over onze veiligheid en zien zij toe op het naleven van de regels. Zo ook met Oud en Nieuw. BOA’s geven aan zich echter niet altijd veilig te voelen. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om BOA’s iets van bewapening te geven, zoals een wapenstok. Burgemeester Broertjes heeft zich daar onlangs…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 19 december 2018

Blijft Hilversum tuinstad van de 21 ste eeuw?

De afgelopen weken is de Hilversumse Raad meegenomen in de plannen voor de herontwikkeling van de zogenaamde Spoorzone (postcode 1221). Het college van B&W heeft daarbij gesteld dat hoogbouw tot de mogelijkheden behoort. Wat D66 betreft is dit een kaderstelling waar de raad nog over gaat! Hoewel de fractie zich realiseert dat er grote vraag…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 16 december 2018 dinsdag 27 november 2018

Operatie Steenbreek

De Rijksoverheid geeft aan dat circa 75% van de tuinen in Nederland voor minimaal een kwart is versteend. En gelet op de verkoopcijfers van de tuinbranche over verhardingsmateriaal neemt de verstening van tuinen gestaag toe. Ook in Hilversum zijn, door verbouwingen, woninguitbreidingen of om er parkeerplaatsen te maken, groene tuinen in de voorbije jaren kleiner…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 21 november 2018

Feest voor iedereen

De fractieleden van D66 Hilversum zijn bezorgd over de grimmige sfeer en enkele schermutselingen tussen demonstranten (tegen een zwarte Piet) en contra-demonstranten (voor het behoud van Zwarte Piet) tijdens de Intocht van Sinterklaas op zaterdag 17 november 2018 in het centrum van Hilversum. Deze recente gebeurtenissen rond de intocht zetten de openbare orde en veiligheid…

Bekijk nieuwsbericht

D66 Hilversum kritisch op begroting 2019

D66-Hilversum raadslid Hein Jaarsma hield een constructief maar zeker ook kritisch betoog over de begroting voor 2019. Buurtbegroting Wat D66 betreft wordt er meer vaart gemaakt met de buurtbegroting. D66 vindt namelijk een sterk wijken- en buurtenbeleid heel belangrijk. Hierbij horen het ondersteunen van buurtinitiatieven, participatie, de doorontwikkeling van buurtagenda’s enzovoort. D66 betreft vraagt…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 15 november 2018

D66 neemt initiatief tot Diversiteitsraad

Een democratie vraagt om participatie van alle bevolkingsgroepen. De gemeente en haar instellingen zouden qua samenstelling en cultuur een afspiegeling mogen zijn van de diversiteit die we in onze stad kennen. Daarin blijft onze gemeente achter. En bij D66 willen wij voorkomen dat groepen zich tegen elkaar afzetten. 24.000 mensen…

Bekijk nieuwsbericht