Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 25 augustus 2020

Groen Geluk

De laatste tijd spendeer ik veel tijd in Amsterdam. En ik verwonder me over hoe goed daar wordt ingezet op het vergroenen en verduurzamen. Alsof er niet maar één wethouder mee aan de slag gaat, maar het volledige college hun beste ideeën inbrengen en realiseren. Vervuilende voertuigen worden geweerd, groene initiatieven in de buurten worden…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 8 juli 2020

Update vanuit de fractie – juli 2020

Een update vanuit de fractie: Hoewel de afgelopen Corona-maanden voor de toeschouwer rustig leken, heeft de Raad enorm veel digitaal vergaderd. Over grote en kleine zaken, allemaal belangrijk voor Hilversum. De Raad boog zich over de Jaarrekening 2019 én stelde de Kadernota vast. De Corona-reserve werd ingesteld, net zoals…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 7 juli 2020

Update vanuit de wethouders – juli 2020

Een bericht van de wethouders Het begin van de maand bracht ons letterlijk weer ruimte, want vanaf 1 juni werden de Corona-beperkingen wat versoepeld. Fijn voor ondernemers die hun zaak na 3 maanden eindelijk weerkonden openen, maar ook een hele klus om dat veilig en verantwoord te kunnen doen. Onze wethouder Gerard…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 5 juli 2020

De uitdaging van de Regionale Energiestrategie

Op 22 april jl. werd na lang wachten de concept Regionale Energie Strategie (RES) gepresenteerd voor Noord-Holland Zuid, de zogeheten energieregio waaronder Gooi en Vechtstreek valt, en dus ook Hilversum. De concept RES is tot stand gekomen door een samenwerking tussen verschillende overheidsorganisaties (provincie, gemeenten en waterschappen) omdat we de ambities van het klimaatakkoord willen…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 19 juni 2020

Een nieuwe beeldenstorm?

In recente jaren is er meer aandacht gekomen voor de zwarte bladzijden in onze vaderlandse geschiedenis. D66 Hilversum begrijpt dat daar met een kritische blik naar wordt gekeken, vanuit ons huidige normbesef en waardensysteem. Aan het roemruchte verleden van de VOC hangt ook onze betrokkenheid bij de slavernij. Ook in Nederlands Indië zijn wreedheden begaan.…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 16 juni 2020

Oproep: hoe zien jongeren Hilversum in 2040?

Hoe zien jongeren Hilversum in 2040? Wat vind jij belangrijk voor Hilversum in 2040? Hoe wil jij wonen en werken? Hilversum werkt aan de Omgevingsvisie en wil Sleutelgebied in de Metropoolregio Amsterdam zijn, en daarom moeten we nu keuzes maken over wat we met de toekomstplannen willen voor de komende 20(!) jaar. …

Bekijk nieuwsbericht

Terugblik D-Café 11 juni 2020 over “Sleutelgebied”

Eindelijk in gesprek Op 12 maart hadden we al met onze leden en andere belangstellenden in gesprek willen gaan over Het Sleutelgebied. U weet wel, dat is het collegebesluit om ons aan te melden bij de Metropoolregio Amsterdam als Sleutelgebied. Ook bij ons gooide de coronacrisis roet in het eten: 12 maart ging niet…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 3 juni 2020

D66 is verbaasd over zelfgekozen vertrek Edwin Göbbels

D66 Hilversum heeft vanochtend kennisgenomen van het zelfgekozen vertrek van fractielid Edwin Göbbels. Wij betreuren deze stap en zijn verbaasd over zijn argument. De D66-fractie wil juist op korte termijn aan de slag met het maatschappelijk gesprek over extra woningbouw in Hilversum. Over wensen en noodzaak, over kwaliteit en aantallen, over werk en bereikbaarheid daarbij.…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 27 mei 2020

BOA’s beter beschermen

Met enige regelmaat verschijnen berichten in het nieuws over BOA’s die tijdens hun werk zijn bedreigd, uitgescholden of zelfs aangevallen. Deze week is er een Bijzonder Opsporings Ambtenaar het ziekenhuis in geslagen in IJmuiden tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden. Hierdoor is landelijk de discussie weer opgelaaid over het wel of niet bewapenen vand BOA’s…

Bekijk nieuwsbericht