Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 11 september 2020

Update vanuit de wethouders – september 2020

Een bericht van de wethouders: Vooral doorgaan Voor de zomervakantie was het een pittige politieke tijd. Ook in onze portefeuilles. Allereerst Corona. De gevolgen voor de portefeuilles van Gerard (economie, cultuur en media) en die van mijzelf (onderwijs en werk en inkomen) waren en zijn evident. Gesprekken met ondernemers…

Bekijk nieuwsbericht

Proces rond Sleutelgebied bood niet genoeg vertrouwen

Vlak voor de zomervakantie trok het College, nog vóór de gemeenteraad van 1 juli, na avondenlang vergaderen door diezelfde Raad, de aanmelding van Hilversum als MRA Sleutelgebied in. Er was onvoldoende draagvlak in de gemeenteraad en de stukken die het College had voorbereid haalden de Raadsvergadering niet.  Zoals de aanmelding in november 2019 op het…

Bekijk nieuwsbericht

Update vanuit de fractie – september 2020

Een update vanuit de fractie: De Raadsfractie van D66 Hilversum is na een rustig zomerreces op 17 augustus aan de slag gegaan. Afgelopen woensdag stond de eerste Raadsvergadering alweer op het programma. Daarin diende onze Verkeers-en Veiligheidswoordvoerder Anne S. de Jong, mede namens een groot aantal andere partijen een motie in Hilversum…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 25 augustus 2020

Groen Geluk

De laatste tijd spendeer ik veel tijd in Amsterdam. En ik verwonder me over hoe goed daar wordt ingezet op het vergroenen en verduurzamen. Alsof er niet maar één wethouder mee aan de slag gaat, maar het volledige college hun beste ideeën inbrengen en realiseren. Vervuilende voertuigen worden geweerd, groene initiatieven in de buurten worden…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 8 juli 2020

Update vanuit de fractie – juli 2020

Een update vanuit de fractie: Hoewel de afgelopen Corona-maanden voor de toeschouwer rustig leken, heeft de Raad enorm veel digitaal vergaderd. Over grote en kleine zaken, allemaal belangrijk voor Hilversum. De Raad boog zich over de Jaarrekening 2019 én stelde de Kadernota vast. De Corona-reserve werd ingesteld, net zoals…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 7 juli 2020

Update vanuit de wethouders – juli 2020

Een bericht van de wethouders Het begin van de maand bracht ons letterlijk weer ruimte, want vanaf 1 juni werden de Corona-beperkingen wat versoepeld. Fijn voor ondernemers die hun zaak na 3 maanden eindelijk weerkonden openen, maar ook een hele klus om dat veilig en verantwoord te kunnen doen. Onze wethouder Gerard…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 5 juli 2020

De uitdaging van de Regionale Energiestrategie

Op 22 april jl. werd na lang wachten de concept Regionale Energie Strategie (RES) gepresenteerd voor Noord-Holland Zuid, de zogeheten energieregio waaronder Gooi en Vechtstreek valt, en dus ook Hilversum. De concept RES is tot stand gekomen door een samenwerking tussen verschillende overheidsorganisaties (provincie, gemeenten en waterschappen) omdat we de ambities van het klimaatakkoord willen…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 19 juni 2020

Een nieuwe beeldenstorm?

In recente jaren is er meer aandacht gekomen voor de zwarte bladzijden in onze vaderlandse geschiedenis. D66 Hilversum begrijpt dat daar met een kritische blik naar wordt gekeken, vanuit ons huidige normbesef en waardensysteem. Aan het roemruchte verleden van de VOC hangt ook onze betrokkenheid bij de slavernij. Ook in Nederlands Indië zijn wreedheden begaan.…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 16 juni 2020

Oproep: hoe zien jongeren Hilversum in 2040?

Hoe zien jongeren Hilversum in 2040? Wat vind jij belangrijk voor Hilversum in 2040? Hoe wil jij wonen en werken? Hilversum werkt aan de Omgevingsvisie en wil Sleutelgebied in de Metropoolregio Amsterdam zijn, en daarom moeten we nu keuzes maken over wat we met de toekomstplannen willen voor de komende 20(!) jaar. …

Bekijk nieuwsbericht