Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 november 2020 woensdag 11 november 2020

Jarno Deen nieuw commissielid D66 Hilversum

Een nieuw gezicht in de fractie, maar al langer bekend binnen D66-Hilversum. Jarno Deen is op 11 november tijdens de raadsvergadering geïnstalleerd als commissielid voor de D66-fractie. We stelden Jarno een aantal vragen om hem beter te leren kennen! Ben je al lang lid van D66? …

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 29 oktober 2020

Update vanuit de fractie – oktober 2020

De afgelopen weken heeft onze fractie zich veelvuldig bezig gehouden met participatie van inwoners op diverse fronten. Er is gesproken over de Omgevingsvisie, de Gebiedsagenda 1221 , er is al geënquêteerd voor de Mobiliteitsvisie en ook de Woonvisie is in de commissie besproken. Juist als je het over participatie op deze dossiers hebt, merk je…

Bekijk nieuwsbericht

Update vanuit de wethouders – oktober 2020

Een bericht van de wethouders Wat is het toch een rare tijd waarin we met elkaar zijn beland. Waar we voor de zomer nog allemaal de voorzichtige hoop uitspraken dat er in de loop van het jaar misschien een oplossing voor het Coronavirus zou worden gevonden, is de verwachting nu dat het…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 11 september 2020

Update vanuit de wethouders – september 2020

Een bericht van de wethouders: Vooral doorgaan Voor de zomervakantie was het een pittige politieke tijd. Ook in onze portefeuilles. Allereerst Corona. De gevolgen voor de portefeuilles van Gerard (economie, cultuur en media) en die van mijzelf (onderwijs en werk en inkomen) waren en zijn evident. Gesprekken met ondernemers…

Bekijk nieuwsbericht

Proces rond Sleutelgebied bood niet genoeg vertrouwen

Vlak voor de zomervakantie trok het College, nog vóór de gemeenteraad van 1 juli, na avondenlang vergaderen door diezelfde Raad, de aanmelding van Hilversum als MRA Sleutelgebied in. Er was onvoldoende draagvlak in de gemeenteraad en de stukken die het College had voorbereid haalden de Raadsvergadering niet.  Zoals de aanmelding in november 2019 op het…

Bekijk nieuwsbericht

Update vanuit de fractie – september 2020

Een update vanuit de fractie: De Raadsfractie van D66 Hilversum is na een rustig zomerreces op 17 augustus aan de slag gegaan. Afgelopen woensdag stond de eerste Raadsvergadering alweer op het programma. Daarin diende onze Verkeers-en Veiligheidswoordvoerder Anne S. de Jong, mede namens een groot aantal andere partijen een motie in Hilversum…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 25 augustus 2020

Groen Geluk

De laatste tijd spendeer ik veel tijd in Amsterdam. En ik verwonder me over hoe goed daar wordt ingezet op het vergroenen en verduurzamen. Alsof er niet maar één wethouder mee aan de slag gaat, maar het volledige college hun beste ideeën inbrengen en realiseren. Vervuilende voertuigen worden geweerd, groene initiatieven in de buurten worden…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 8 juli 2020

Update vanuit de fractie – juli 2020

Een update vanuit de fractie: Hoewel de afgelopen Corona-maanden voor de toeschouwer rustig leken, heeft de Raad enorm veel digitaal vergaderd. Over grote en kleine zaken, allemaal belangrijk voor Hilversum. De Raad boog zich over de Jaarrekening 2019 én stelde de Kadernota vast. De Corona-reserve werd ingesteld, net zoals…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 7 juli 2020

Update vanuit de wethouders – juli 2020

Een bericht van de wethouders Het begin van de maand bracht ons letterlijk weer ruimte, want vanaf 1 juni werden de Corona-beperkingen wat versoepeld. Fijn voor ondernemers die hun zaak na 3 maanden eindelijk weerkonden openen, maar ook een hele klus om dat veilig en verantwoord te kunnen doen. Onze wethouder Gerard…

Bekijk nieuwsbericht