Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 januari 2021

Zwerfafval – ruim het op, neem het mee, leg het vast

Zwerfafval is al het afval dat rondslingert op plekken die daar niet voor bestemd zijn. Op straat, in de berm, op het strand of in de natuur. Het is geen natuurverschijnsel. Het is het gevolg van menselijk handelen: meegenomen verpakkingsmateriaal, sigarettenpeuken of kauwgom wordt losgelaten en achtergelaten. Alsof het biologisch afbreekbaar (dus natuurlijk) materiaal is.…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 21 december 2020

Update vanuit de wethouders – december 2020

Wat ongelofelijk balen: we zitten weer in een nieuwe lockdown…. na een veelbewogen jaar, waarin we keihard hebben gewerkt, voelt dit als een ongewenste kers op een toch al geen fijne taart. Binnen mijn portefeuille betekent dat: scholen en kinderopvang moeten weer aan de gang met noodopvang en onderwijs op afstand. We…

Bekijk nieuwsbericht

Update vanuit de fractie – december 2020

De laatste Raadsvergadering voor het Kerstreces was 9 december. Toen er al strengere Corona-maatregelen werden overwogen. Er was intussen ook besloten tenminste tot en met maart 2021 digitaal te blijven vergaderen in Hilversum. Veel Raads- en commissieleden zien dit als een enorme handicap. Het echte contact, lichaamstaal, wandelgangen, het ontbreekt allemaal in het “nieuwe vergaderen”.…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 13 november 2020 woensdag 11 november 2020

Jarno Deen nieuw commissielid D66 Hilversum

Een nieuw gezicht in de fractie, maar al langer bekend binnen D66-Hilversum. Jarno Deen is op 11 november tijdens de raadsvergadering geïnstalleerd als commissielid voor de D66-fractie. We stelden Jarno een aantal vragen om hem beter te leren kennen! Ben je al lang lid van D66? …

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 29 oktober 2020

Update vanuit de fractie – oktober 2020

De afgelopen weken heeft onze fractie zich veelvuldig bezig gehouden met participatie van inwoners op diverse fronten. Er is gesproken over de Omgevingsvisie, de Gebiedsagenda 1221 , er is al geënquêteerd voor de Mobiliteitsvisie en ook de Woonvisie is in de commissie besproken. Juist als je het over participatie op deze dossiers hebt, merk je…

Bekijk nieuwsbericht

Update vanuit de wethouders – oktober 2020

Een bericht van de wethouders Wat is het toch een rare tijd waarin we met elkaar zijn beland. Waar we voor de zomer nog allemaal de voorzichtige hoop uitspraken dat er in de loop van het jaar misschien een oplossing voor het Coronavirus zou worden gevonden, is de verwachting nu dat het…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 11 september 2020

Update vanuit de wethouders – september 2020

Een bericht van de wethouders: Vooral doorgaan Voor de zomervakantie was het een pittige politieke tijd. Ook in onze portefeuilles. Allereerst Corona. De gevolgen voor de portefeuilles van Gerard (economie, cultuur en media) en die van mijzelf (onderwijs en werk en inkomen) waren en zijn evident. Gesprekken met ondernemers…

Bekijk nieuwsbericht

Proces rond Sleutelgebied bood niet genoeg vertrouwen

Vlak voor de zomervakantie trok het College, nog vóór de gemeenteraad van 1 juli, na avondenlang vergaderen door diezelfde Raad, de aanmelding van Hilversum als MRA Sleutelgebied in. Er was onvoldoende draagvlak in de gemeenteraad en de stukken die het College had voorbereid haalden de Raadsvergadering niet.  Zoals de aanmelding in november 2019 op het…

Bekijk nieuwsbericht

Update vanuit de fractie – september 2020

Een update vanuit de fractie: De Raadsfractie van D66 Hilversum is na een rustig zomerreces op 17 augustus aan de slag gegaan. Afgelopen woensdag stond de eerste Raadsvergadering alweer op het programma. Daarin diende onze Verkeers-en Veiligheidswoordvoerder Anne S. de Jong, mede namens een groot aantal andere partijen een motie in Hilversum…

Bekijk nieuwsbericht