Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 oktober 2019

Raadhuis Hilversum op de Werelderfgoedlijst?

“Onderzoek of het iconische raadhuis van Hilversum kansrijk is voor een plaats op de werelderfgoedlijst!” Die oproep doet D66 richting het college van Burgemeester en Wethouders na het helaas schrappen van het voormalig sanatorium Zonnestraal van de voorlopige lijst van nominaties voor werelderfgoed. Nog dagelijks duiken in grote aantallen fotograferende toeristen uit binnen-…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 22 oktober 2019

D66 zet een stap in de groene richting

Op 16 oktober heeft D66 een motie op de agenda van de Raad gezet om het College ertoe te bewegen vaart te maken met het vergroenen van Hilversum. ‘Sedum op bushokjes’! Utrecht ging ons hierin al voor, het plaatsen van sedum beplanting bovenop bushokjes. Deze vetplantjes halen fijnstof uit de lucht,…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 16 oktober 2019

Bomen maken plaats voor HOV en versterkte natuur!

D66 en de overige partijen in de Hilversumse Raad werden vorige week verrast door een motie van coalitiepartij Hart voor Hilversum (HvH) met de titel ‘Kappen met kappen’. Met deze motie wil HvH het kappen van bomen op Anna’s Hoeve vertragen of helemaal voorkomen. De kap is nu nodig omdat wordt gestart met de aanleg…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 19 september 2019

Wimar Jaeger overleeft motie van wantrouwen

Op 18 september 2019 heeft de gemeenteraad van Hilversum zich uitgesproken over het BING-rapport naar aanleiding van de integriteitsmelding tegen wethouder Wimar Jaeger. D66 constateert dat uit het rapport blijkt dat Jaeger integer is. Het rapport geeft wel aanleiding tot verbeteringen met betrekking tot nevenfuncties en subsidiemandaten.   Twee vragen stonden centraal…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 17 september 2019

Hilversum Regenbooggemeente. Wat gebeurt er dit najaar?

Hilversum Regenbooggemeente. Welke activiteiten vinden er dit najaar plaats? Sinds mei 2017 is onze gemeente een regenbooggemeente. Een Regenbooggemeente is een gemeente die actief beleid ontwikkelt voor de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender, en intersekse personen (LHBTI’s). Nadat in het voorjaar het LHBTI beleid is vastgesteld…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 14 september 2019

Save the date 6 oktober Els Borst Netwerk

Samira Rafaela over Vrouwen en macht Zondag 6 oktober in MCO Hilversum De bekende D66-Europarlementariër Samira Rafaela geeft haar visie over ‘Vrouwen en macht’ en gaat in gesprek met vrouwen uit Gooi- en Vechtstreek. Het bestuur van het Els Borst Netwerk Gooi- en Vechtstreek presenteert met trots en plezier deze bijeenkomst met aansluitend…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 5 september 2019

Reactie D66 Hilversum onderzoek Wimar Jaeger

D66 Hilversum is blij dat het rapport over de integriteitsmeldingen tegen wethouder Wimar Jaeger eindelijk openbaar is. Dat geeft iedereen de gelegenheid de bevindingen van de onderzoekscommissie zelf te lezen en te wegen. De Gemeenteraad bespreekt de conclusies en aanbevelingen uit het rapport in de vergadering van woensdag 18 september. Daar zullen…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 18 juli 2019

Diversiteit creëert vitaliteit in de samenleving

Ieder mens is uniek en onvervangbaar. Niemand heeft zichzelf gemaakt (we ‘moeten’ het allemaal doen met wat ons gegeven is). We kunnen slechts dat ontwikkelen wat “in ons is”, waartoe we in staat zijn. Persoonlijke ambitie is daarbij leidend. En het collectieve belang stelt een kader. Net als onze democratisch vastgestelde wetten en regelgeving. Samenwerken…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 17 juli 2019

D66 kaart overlast afvalinzamelingsplaats Van Ghentlaan aan

Update: mede naar aanleiding van onze vragen is besloten om de afvalinzamelingsplaats aan de Van Ghentlaan te sluiten. Het besluit is na te lezen in de wethoudersbrief. De berichtgeving van de Gooi- en Eembode hierover, is hier te lezen. Originele bericht van 5 juli: Op de onbemande afvalinzamelingsplaats aan de Van Ghentlaan…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 11 juli 2019

D66 roept op tot betere regionale samenwerking

De voorgenomen fusie van de gemeentes in de Gooi- en Vechtstreek is onlangs door de Provincie Noord-Holland gestopt. Dat betekent echter niet dat de gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek niet kunnen en willen samenwerken. Door samen te werken samen zaken te organiseren, kan de dienstverlening naar verwachting beter, tegen lagere kosten. Bovendien kunnen we…

Bekijk nieuwsbericht