Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 november 2021

Update vanuit de wethouders – november 2021

Binnen het college worden de nieuwe coronamaatregelen als een forse tegenvaller gezien. Niet alleen omdat het belemmerend werkt bij het maken van contact met onze inwoners, maar ook bij de besluitvorming. Daarnaast is het natuurlijk zorgelijk wat nu de consequenties zullen zijn voor de Hilversummers.

Ondertussen belanden we in de laatste fase van onze bestuursperiode en in de laatste maanden van het burgervaderschap van Pieter Broertjes. Onze laatste begroting ‘Werken aan herstel’ is onlangs vastgesteld. Financieel gezien ziet de begroting 2022 er mooi uit. De cijfers staan in het groen en dat biedt een prima basis voor een volgend college om op verder te bouwen. Dit ondanks de vele plannen en ambities, zoals die op het gebied van onderwijshuisvesting, het Stationsgebied en Arenapark.

Er is een Coronaherstelagenda opgesteld. Met de Corona Herstelagenda wil de gemeente de gevolgen van de coronacrisis opvangen, om zo langdurige schade aan de samenleving en kansenongelijkheid te voorkomen. De Corona Herstelagenda richt zich op het versterken van sociale en onderwijskansen, het bevorderen en versterken van de gezondheid, inspelen op signalen van armoede en schulden, werken aan werkgelegenheid, ondersteunen van de lokale economie, zorgen voor een levendige stad, en het vergroten van weerbaarheid en veerkracht.

U ziet: we vervelen ons niet en los van dit alles staan er nog genoeg andere ambities op stapel om verwezenlijkt te worden. Hopelijk mogen we daar in een volgend college mee verder….

Gerard Kuipers en Annette Wolthers