Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 21 september 2021

Update vanuit de wethouders – september 2021

Zo vlak na de zomer gaat er gelukkig weer een hoop de goede kant op. Allereerst is burgemeester Pieter Broertjes weer voldoende hersteld om terug te keren op zijn post en daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Fantastisch ook om te zien hoe onze stad hem de afgelopen 10 jaar voor altijd in het hart heeft gesloten. Helaas zal hij volgend voorjaar vanwege het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens van 70 jaar het stokje moeten doorgeven aan een opvolg(st)er, voor nu is het vooral heel erg fijn om hem weer als vanouds in ons midden te hebben!

Ook op het vlak van Corona zijn we gelukkig op de juiste weg. De vaccinatiegraad is hoog genoeg om per 25 september de 1,5 meter maatregel te beëindigen en dat markeert hopelijk toch ook wel de terugkeer naar het ‘oude’ normaal. Laten we hopen dat de winter geen roet in het spreekwoordelijke eten kan gooien, zodat iedereen de komende periode ook weer wat vet op de botten kan krijgen. Ziekenhuispersoneel, het onderwijs, getroffen ondernemers en alle anderen waar Corona zo’n zware wissel op heeft getrokken. We wensen het iedereen zó toe.

In Hilversum zat de politiek ondertussen ook niet stil. De raadsvergadering van 15 september kende een drukke agenda met flink wat belangrijke onderwerpen. Na vele jaren voorbereiding werd de uitvoeringsnota Stationsgebied vastgesteld, waarmee op hoofdlijnen de kaders voor herontwikkeling van het Stationsgebied door de raad zijn vastgesteld en gelijktijdig verschillende uitvoeringskredieten werden vrijgegeven. Daarnaast werd er door de raad richting bepaald in de herontwikkeling van het Circusterrein, door voor die plek een scenario te laten uitwerken van gemengd wonen, werken en maatschappelijke voorzieningen. Tenslotte gaf de raad in de portefeuille van Gerard groen licht voor het zetten van de laatste stap in de herontwikkeling van de Kerkbrink tot een media(cultuur)plein. Er zal alvast worden gestart met programmering op en rond de Kerkbrink vanuit een LAB en parallel daaraan zal een investeringsvoorstel worden gemaakt voor verhuizing van de bibliotheek naar de Gooische Brink en herinrichting van de Kerkbrink zelf. Als dat allemaal goed uitpakt, volgt definitieve besluitvorming volgend voorjaar.

Allemaal zaken die Hilversum van mooie, nieuwe prikkels voorzien en waarvoor brede steun in de politiek bestaat. Zaken die nu het einde van deze periode nadert, in de volgende collegeperiode verder vorm zullen krijgen. Laten we er dus voor zorgen dat we ook in die periode meedoen en mee aan de knoppen kunnen draaien. De komende maanden zullen daarin belangrijk zijn. Vanuit Den Haag bij de vorming van een nieuw kabinet met daarin D66, maar ook in Hilversum door nu alvast werk te maken van een mooie uitslag bij de gemeenteraadsverkiezingen komend voorjaar. En ook al hebben we de afgelopen jaren mooie resultaten geboekt, wat telt is wat de kiezer daar op 16 maart 2022 mee doet. Dus laten we vooral niet vergeten dat de komende periode te vertellen. Doet u met ons mee?