Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 21 september 2021

Update vanuit de fractie – september 2021

We zijn weer vol uit de politieke startblokken geschoten na het reces, en toch voelt het alsof we met de fractie bezig aan de laatste 2 rondjes van Sifan Hassan’s Olympische gouden 5.000 meter race, in de hoogste versnelling op weg naar de eindstreep, die ligt in maart 2022. Er staat nog veel te gebeuren tot die tijd, en gelukkig komen veel ontwikkelingen van deze coalitie tot een afronding, al is het soms nog alleen op papier.

Overal in Hilversum wordt gewerkt: aan de Alexiatunnel in de Oosterengweg, in en naast het oude postkantoor, naast Gooiland, waar een nieuw huur-appartementencomplex wordt neergezet, op het Stationsplein, waarvan de Uitvoeringsnota voor de totale ontwikkeling van het Stationsgebied woensdagavond jl. door de Raad met een grote meerderheid is vastgesteld. Ook de plannen voor de doorontwikkeling van de Gooise Brink naar een sociaalmaatschappelijke media & cultuurpassage en de herinrichting van de Kerkbrink zijn door de Raad vastgesteld. En is de herontwikkeling van het Circusterrein aan de Diependaalselaan ook een stap verder; totdat de plannen definitief zijn, zal er op het terrein de mogelijkheid komen voor flex-wonen, tijdelijke kantoor/bedrijfsruimte en huisvesting voor diverse doelgroepen. De komende maanden staat er van veel grote ruimtelijke projecten de planvorming op de Raadsagenda, bijvoorbeeld van de Spoorzone 1221, Het Bruisend Hart (Oosterspoorplein) en het vml. Philipsterrein, maar ook wordt er gestart met concrete ontwikkelingen op Werf 35. De D66 fractie is hier verheugd over, maar blijft kritisch meekijken, vooral naar het participatieproces én het overal toevoegen van groen in de openbare ruimte.

Een deel van de fractie is niet alleen bezig met de eindsprint, maar ook de warming up richting verkiezingscampagne- en programma. Uiteraard willen we niets liever dan in maart 2022 weer de grootste lokale partij worden en daarvoor hebben we een goed team nodig dat dit samen met lijsttrekker Annette Wolthers handen en voeten gaat geven, zowel in de campagne als daarna. Ik roep iedereen op die misschien nog twijfelt aan de kandidatuur om zich alsnog te melden (het kan nog tot 30 september), want in de lente van 2022 wil D66 Hilversum dan écht uit de startblokken met een frisse fractie, en een vernieuwd College met kersverse burgemeester zodat we in de Raad ons groene, sociaalliberale en vernieuwende geluid kunnen laten horen. Tot die tijd komen we elkaar vast nog tegen, in ieder geval tijdens de campagne!