Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 augustus 2021

Update vanuit de wethouders – augustus 2021

De laatste maanden van het jaar waren hectisch. Er gebeurt veel in de stad, dat legde een grote druk op de agenda’s. Er werden lange en volle weken gedraaid. De collegeagenda’s zaten overvol, de raad moest over 2 avonden verspreid worden om alles af te krijgen. Maar het is gelukt. Onder leiding van waarnemer Charlie Aptroot werd er effectief vergaderd en werden onderwerpen als de Woonvisie, de Jaarstukken, de Regionale Energie Strategie (RES), de Grondstoffenvisie, het Beeldkwaliteitsplan 1221, het Bestemmingsplan Crailo en de Verstedelijkingsstrategie MRA behandeld. Het is nu reces. En dat is nodig na dit intense jaar. Even bijtanken voor iedereen. Want ook komend jaar wordt niet rustig.

Los van allerhande onderwerpen die nog op stapel staan, lopen de procedures voor een nieuwe burgemeester en een nieuwe gemeentesecretaris. Ik ben namens het college bij beide procedures betrokken. En de verkiezingen zijn in aantocht. De komende maanden beloven dus ook hectisch te worden. Daarom wens ik iedereen, ook namens Gerard, een goede zomer, waarin een ieder de rust en ontspanning kan pakken, die nodig is!