Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 augustus 2021

Update vanuit de raad – augustus 2021

We zitten nog midden in het reces, onze fractie geniet van een welverdiende vakantie of is net weer terug in het land, dan wel achter de computer.  Op 23 augustus, als de scholen beginnen, vergadert de fractie weer ter voorbereiding van de commissies en Raad van september.

Eerst nog even terug naar het de laatste vergaderingen vóór het reces. Om verschillende redenen waren dat bijzondere en heftige bijeenkomsten.

In de Raad van 6 juli was de Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk deels aanwezig. In zijn bijzijn en dat van zijn kabinetschef Dalenbout, werd na beraadslagingen en een inleiding door ondergetekende, de profielschets voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. Als opvolger van Pieter Broertjes, die volgend jaar 70 wordt en dus stopt als burgervader, zoekt de gemeenteraad naar een aardige en daadkrachtige verbinder, die lokaal, (boven-)regionaal zijn/haar rol speelt. Bovenal heeft de nieuwe burgemeester oog en oor voor wat er leeft in onze de Mediastad, die altijd in beweging is.  Daarover kan onze waarnemend burgemeester, Charlie Aptroot, na 8 weken dienst al volop meepraten. De profielschets (vacature) wordt eind van de maand gepubliceerd en dan kunnen kandidaten zich gaan melden bij de CdK. Daarna volgt een uitgebreide procedure waarin de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad (fractievoorzitters) ook spreekt met potentiële kandidaten en uiteindelijk een voordracht doet aan de Raad, waaruit de uiteindelijke burgemeester wordt gekozen.

De agenda van de Raadsvergadering van 6 juli was zó uitgebreid, dat er op 7 juli werd doorvergaderd. In het stuk van Hein Jaarsma heeft u al kunnen lezen over de voorgestelde bezuinigingen op het GAD waar geen enkele partij in de Raad gelukkig van werd. Inmiddels is duidelijk dat er voor de veranderingen bij de papier- en kartoninzameling door verenigingen wat meer tijd wordt gezocht om een oplossing te zoeken voor de inkomstenderving bij die verenigingen. Andere bezuinigingen worden nog nader bekeken. Er zijn belangrijke zaken vastgesteld: de veelvuldig geamendeerde Woonvisie (zie ook het eerdere artikel van Marianne van Vliet hierover), de RES 1.0, Grondstoffenvisie, Bestemmingsplan Buurtschap Crailo (gelijktijdig mede-vastgesteld door de Raden van Laren en Gooise Meren, een novum!). Verder is een eerste zienswijze op de verstedelijkingsstrategie MRA en het Beleidsplan Bescherming & Opvang 2021-2024 goedgekeurd en naar de regio gestuurd. Het ontwerp Beeldkwaliteitsplan+ 1221 ligt ter inzage. De omwonenden en andere Hilversummers kunnen daar nu hun zegje over doen.

Tijdens de vergadering van 6 juli bereikte ons het bericht dat Peter R. de Vries was neergeschoten in Amsterdam. Ondanks de volle vergadering, ook de dag erna, was de ontzetting en verslagenheid bij Raad en College hierover groot. De alarmbellen over de beveiliging van het Media Park en veiligheid in de omgeving daarvan gingen daags daarna af, toen van RTL het verzoek kwam om de uitzendingen van RTL Boulevard voorlopig vanaf het Media Park te mogen verzorgen. Dit resulteerde in een extra bijzondere Raadsvergadering op 13 juli, waarin de Raad unaniem besloot de APV (algemeen Plaatselijke Verordening) zodanig aan te passen, dat het Media Park en direct omgeving als een veiligheidsrisicogebied kan worden aangemerkt, waardoor er bij dreiging  meer preventieve maatregelen kunnen worden genomen, zoals fouilleren. Dankzij deze snelle actie van onze burgemeester, kon dit in overleg met de “driehoek” (OM en politie) daags erna geëffectueerd worden.

De D66-fractie is na deze zeer intensieve vergaderingen nu met zomerreces, maar bereidt zich ook voor op de laatste maanden van deze Raadsperiode en dus ook op de naderende Gemeenteraadsverkiezingen. Er is en wordt meegeschreven aan het concept Verkiezingsprogramma en binnenkort kunnen kandidaat-Raadsleden zich formeel bij de afdeling aanmelden. Daarover wordt u door het Bestuur en de Verkiezingscommissie geïnformeerd. “Never a dull moment” in de lokale politiek. Vanaf 23 augustus start voor de fractie het nieuwe politieke seizoen, u ons intussen al via de email benaderen.

Namens ons allemaal nog een mooi vervolg van de zomervakantie gewenst.