Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 20 juni 2021

Update vanuit de wethouders – juni 2021

Sinds de vorige nieuwsbrief gaat het ineens gelukkig snel de goede kant op. De vaccinatiecampagne gaat voortvarend en er is zelfs zicht op beëindiging van de meeste Corona beperkingen. En dat is heel erg goed nieuws voor onze ondernemers, culturele partijen en natuurlijk voor iedereen die veel last heeft gehad van die beperkingen. Wat is vrijheid dan toch een groot goed dat ook niet vanzelfsprekend is. Laten we dat onthouden en meenemen naar een toekomst zonder Corona!

Daarnaast hebben we met Annette Wolthers natuurlijk een dijk van een nieuwe lijsttrekker voor de verkiezingen begin volgend jaar, dat geeft vertrouwen. En bij de landelijke verkiezingen zijn we onlangs de tweede partij van Nederland geworden, ook daar mogen we trots op zijn met elkaar. Men weet D66 goed te vinden en hopelijk weten we dat door te trekken in een klinkende uitslag bij de gemeenteraadsverkiezingen 2020. Alle ballen op Annette dus de komende tijd, we gaan er voor met elkaar!

Maar we zijn er intussen ook zeker nog niet, er was en is genoeg werk aan de winkel. Annette loodste in mei de nieuwe mobiliteitsvisie door de raad. Datzelfde gold voor het economisch perspectief in mijn portefeuille. Beiden zijn ook belangrijke bouwstenen richting de omgevingsvisie, waarin we samen met de stad gaan bepalen hoe Hilversum er richting 2040 uit moet komen te zien. Met de kansen en uitdagingen die Hilversum kent, is dat een belangrijk traject voor de stad die Hilversum in de toekomst wil zijn. Op het gebied van wonen, werken, mobiliteit en ga zo maar door. Ik hoop oprecht dat het proces van participatie zoals dat met de HOP 2040 is vormgegeven, ook echt het goede gesprek met de stad mogelijk maakt. Zodat we na de verkiezingen een breed gedragen omgevingsvisie kunnen vaststellen waarin velen hun inbreng herkennen.

Daarnaast zijn we de afgelopen tijd financieel bijgesprongen richting ondernemers met een subsidieregeling 1 ½ meter, zijn er grote stappen gezet in de planvorming van het stationsgebied en is de kadernota 2021 vastgesteld, waarbij 2022 nog sluit met een klein tekort maar er in meerjarenperspectief overschotten worden verwacht. Met de structurele problemen in de financiering vanuit het Rijk van de jeugdzorg en WMO én de coronacrisis waaruit we samen kruipen, is dat helemaal geen verkeerd perspectief voor de toekomst.

Dit najaar werken we tenslotte nog aan een nieuwe cultuurnota en hopen we stappen te zetten in de ontwikkeling van de Kerkbrink tot mediacultuurplein. En volgt er vast nog heel veel meer in andere portefeuilles, maar dat is voor een latere nieuwbrief.

Tenslotte sta ik vanaf deze plek graag nog even stil bij onze geliefde burgemeester Pieter Broertjes en wens hem (vast ook namens jullie) een goed herstel toe. De infectie die hem trof, vraagt om tijd om te herstellen en in de tussentijd hebben we tot 1 september met waarnemer Charlie Aptroot een zeer ervaren vervanger in ons midden. Dat geeft rust en dat is fijn. Maar we hopen natuurlijk ook allemaal dat we Pieter weer snel in goede gezondheid in ons midden mogen begroeten.

Tot zover, alvast een hele fijne zomer toegewenst!