Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 20 juni 2021

Update vanuit de fractie – juni 2021

De fractie van D66 is -zoals het hele gemeentebestuur – bezig aan de laatste loodjes, voor de start van het  zomerreces op 9 juli. Het zal u niet ontgaan zijn dat de Kadernota zonder veel omhaal is vastgesteld. Waarschijnlijk eindigt de begroting (meerjarig) in de  plus en dat is best een knappe prestatie gezien het zware afgelopen jaar. D66 heeft bij de behandeling wel aangedrongen op een echte start van het post-Corona tijdperk, of beter het “vernieuwde” normaal, met bijvoorbeeld een mooie culturele happening aan het einde van de zomervakantie.

We spreken deze maand nog over het Herstelplan Corona, dat na de zomer als een Raadsvoorstel naar ons toekomt. Verder beraden we ons over de Woonvisie (zie het artikel op de website van Marianne van Vliet), spreken we over de RES (Regionale Energie Transitie), de nieuwe concept Verstedelijkingsstrategie MRA, de Jaarrekening 2020 en de begroting en Jaarstukken van de Regio, het beeldkwaliteitsplan van (postcodegebied) 1221, het bestemmingsplan van onze nieuwe duurzame wijk Crailo, kortom genoeg voor 6 volle commissieavonden en 2 Raadsvergaderingen. Wat je noemt een echte eindsprint. Mocht u geen voetballiefhebber zijn, dan kunt u op 23,24 en 30 juni én 1 juli via het YouTube kanaal (via het Gemeenteportaal hilversum.nl) de commissieavonden volgen!

In de vorige nieuwsbrief was net duidelijk dat Pieter Broertjes, onze burgemeester, door ziekte uit de running was, tenminste tot na de zomer. Twee weken later werd Charlie Aptroot, voormalig 2e Kamerlid voor de VVD en burgemeester van Zoetermeer en Voorschoten, als waarnemer geïnstalleerd op het Provinciehuis in Haarlem, door de Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk. En vorige week maakte Pieter Broertjes bekend vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 te willen stoppen als burgemeester, hij wordt volgend jaar 70 en bereikt daarmee de formele (verplichte) pensioenleeftijd voor burgemeesters. Maar eerst is hij vast van plan om terug te keren als burgemeester van Hilversum, om zo zijn opvolger een “warme overdracht” te kunnen bezorgen. De procedure om te komen tot de selectie en uiteindelijk benoeming van een nieuwe burgervader- of moeder is intussen opgestart. In de zogenaamde Vertrouwenscommissie hebben alle (11) fractievoorzitters zitting. In de komende weken zullen zij een profielschets opstellen, een document waarin Hilversum wordt gekenschetst en waarin ook wordt benoemd naar welke kwaliteiten en bestuursstijl wij op zoek zijn in de nieuwe burgemeester.

Ook de inwoners kunnen hun steentje bijdragen via de website van de gemeente. Uiteraard zijn we heel  benieuwd wat onze leden van een nieuwe burgemeester zouden verwachten, dus neem zeker een kijkje op de site. In een speciale Raadsvergadering op 6 juli wordt de profielschets vastgesteld; na de vakantie wordt de vacature opengesteld en vinden in het najaar de selectiegesprekken plaats. Op 7 juli vindt de laatste Raad voor de zomer plaats, met op de agenda alle onderwerpen die besproken zijn in de commissies.

Voor het zover is, maken we kennis met al onze nieuwe leden op 26 juni a.s. en heffen we dan ook eindelijk weer het glas met elkaar en onze nieuwe lijsttrekker in Café Muze bij de Wisseloord Studio’s. Ik hoop u daar te ontmoeten en wens u nu alvast een heerlijke, ontspannen zomer.