Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 februari 2021

Update vanuit de wethouders – januari 2021

Wat blijven het toch lastige tijden met Corona in ons midden. Ook al geven de beschikbaar gekomen vaccins wat voorzichtige hoop voor de toekomst, de ‘Engelse variant’ is intussen alweer een flinke domper op die aanvankelijke vreugde. Wat dat betreft zijn we 2020 niet prettig afgesloten met een forse lockdown, inclusief avondklok. Wie had dat ooit verwacht in vredestijd mee te zullen maken?

Maar goed, we kijken natuurlijk ook vooruit het nieuwe jaar in en er is werk aan de winkel. Annette is momenteel druk met het participatieproces van de nieuwe mobiliteitsvisie en Gerard werkt samen met de Hilversumse ondernemers aan een economisch perspectief 2040. Alles met het oog op de nieuwe omgevingsvisie die in 2023 zal worden ingevoerd. Dat dwingt ons ook om na te denken over de periode ‘post-Corona’. Want Corona gaat gelukkig voorbij, zoveel is wel zeker. En de stad vraagt ook (of: juist) dan om oplossingen voor het nijpende woningtekort, het steeds vaker vastlopende verkeer en het behoud van een bruisende en vitale binnenstad.

Er staat dus best wel wat op het spel de komende periode, daarvan zijn we ons bewust. Je zou bijna vergeten dat er ook heel veel zaken ‘gewoon doorgaan’, ondanks Corona. Zo gaan we dit jaar aan de slag met het herijken van het Hilversumse cultuurbeleid. Wat gaat er goed en wat kan er beter? We horen het ook graag van jullie tijdens het D-café over dit onderwerp op 2 maart aanstaande, waar Gerard ook bij zal zijn.

Het ontwerp bestemmingsplan voor woningbouw op Crialo vordert daarnaast gestaag en dat geldt ook voor de gebiedsontwikkeling 1221 (Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt), het nieuwe Stationsgebied en de plannen voor Arenpark/Laapersveld. Daarnaast is en blijft er ook veel aandacht voor het sociaal domein, waar een oplossing moet worden gevonden voor de forse tekorten in de jeugdzorg en WMO. Daarvoor ligt er inmiddels een koersdocument bij de Raad.

Tenslotte zijn er ook nog hele andere, vooral leuke dingen. Zoals het aanstellen van Charlotte de Raad als nieuwe stadsdichter voor de komende 3 jaar. Een waardige opvolgster van Mieke van Zonneveld, die deze rol de afgelopen jaren met veel kleur wist in te vullen. Ontzettend leuk en belangrijk dat er in Hilversum ook in tijden van Corona ruimte en aandacht is voor dat soort zaken.

Kortom, we houden de blik scherp op de toekomst – blijf gezond en tot snel!