Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 21 december 2020

Update vanuit de wethouders – december 2020

Wat ongelofelijk balen: we zitten weer in een nieuwe lockdown…. na een veelbewogen jaar, waarin we keihard hebben gewerkt, voelt dit als een ongewenste kers op een toch al geen fijne taart.

Binnen mijn portefeuille betekent dat: scholen en kinderopvang moeten weer aan de gang met noodopvang en onderwijs op afstand. We hebben kunnen leren van de vorige keer.

Gerard is voorzitter van het regionaal portefeuillehoudersoverleg economie. Ikzelf ben voorzitter van het regionaal portefeuillehoudersoverleg werk, participatie en inkomen. Hier maken we samen heel veel voortgang. We hebben met de regiogemeenten een breed pakket voor inwoners en ondernemers gerealiseerd met maatregelen en investeringen voor economisch herstel. Deze investeringen richten zich op het vergroten van de werkgelegenheid en zijn een impuls voor de zorgsector, de energietransitie, circulaire economie en de mediasector. Het project ‘Gooi en Vechtstreek Werkt Door’ is in december gestart en verbindt werkgevers aan elkaar zodat mensen (eventueel tijdelijk) van werk naar werk worden begeleid. Zowel werkgevers als ZZP’ers kunnen hier terecht wanneer ze geen werk hebben voor hun medewerkers, of als ze kampen met personeelstekorten. De overige projecten starten in februari 2021. De verwachting is dat met deze plannen 400 mensen werk behouden of aan het werk komen.

De coronacrisis heeft de economie en de arbeidsmarkt sterk beïnvloed. Volgend jaar wordt een werkloosheidscijfer van 7,3% verwacht waarbij flexwerkers en ZZP’ers, en daar hebben we er veel van in de regio, het hardst worden getroffen.

De gemeenten investeren €2,1 miljoen in projecten die leiden tot meer banen, meer opleidingen en meer dienstverlening aan werkgevers en werknemers. Zo wordt in samenwerking met regionale zorg- en scholingsorganisaties een opleidingstraject gestart. Ook worden werkervaringsplekken gerealiseerd in de mediasector en de circulaire economie. De financiering is afkomstig uit vrijgevallen budget binnen de bestaande arbeidsmarktprogramma’s.

Naast het actieplan zijn er landelijke en gemeentelijke regelingen om ondernemers en organisaties te helpen. Eind januari wordt er wederom een regionale ondernemersavond georganiseerd, om actuele ontwikkelingen te bespreken. Vanaf begin 2021 wordt breed gecommuniceerd over de verschillende projecten.

We vinden het verschrikkelijk voor ieder die door deze crisis wordt getroffen, ook qua gezondheid, maar we gaan er vol voor om zo goed mogelijk om te gaan met de economische gevolgen.

We hopen desalniettemin op een mooi 2021, liefst zonder corona, en wensen u fijne dagen toe.