Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 21 december 2020

Update vanuit de fractie – december 2020

De laatste Raadsvergadering voor het Kerstreces was 9 december. Toen er al strengere Corona-maatregelen werden overwogen. Er was intussen ook besloten tenminste tot en met maart 2021 digitaal te blijven vergaderen in Hilversum. Veel Raads- en commissieleden zien dit als een enorme handicap. Het echte contact, lichaamstaal, wandelgangen, het ontbreekt allemaal in het “nieuwe vergaderen”. Gek genoeg dwingt dat politiek Hilversum tegelijk tot veel en intensief overleg vóór de vergaderingen, dus binnen en tussen fracties, tussen woordvoerders en met de wethouders. Hoewel de agenda de laatste Raadsvergadering behoorlijk gevuld was, onder andere met maar liefst met 29 amendementen en moties, rondde voorzitter Pieter Broertjes om 1 minuut voor 12 af! Dat zou in een normale setting in de Raadzaal, denk ik, onmogelijk zijn geweest. Digitaal vergaderen dwingt vooraf tot meer samenwerking en tijdens de vergadering tot meer discipline. Ook al gaat wellicht vlammend debat verloren, tóch heeft het Zoomen iets positiefs opgeleverd: luisteren naar en respect voor elkaar.

Ons raadslid Marianne van Vliet had veel te doen die laatste Raad; bijna in haar eentje verbeterde zij – met veel steun uit de Raad – de Doelgroepenverordening. Door haar inspanningen gaan de middeldure huurwoningen nu ook echt terechtkomen bij de doelgroep waarvoor ze worden gebouwd, en blijven ze vervolgens ook jaren voor deze doelgroep beschikbaar. Well done! Raadslid Hein Jaarsma voegde staande de vergadering een amendement over de ROM (Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht)-gelden samen met een amendement van gelijke strekking van de SP, dat vervolgens unaniem werd aangenomen!

“Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder” citeert onze burgemeester vaak een oud Afrikaans gezegde. Ik ben dat met hem eens, zeker waar het politiek-bestuurlijke samenwerking betreft. Het gaat om draagvlak, samenwerking, zoeken naar oplossingen. Tot elkaar komen en samen vooruit. Een mooie, echte D66-gedachte, laten we die vasthouden in het nieuwe jaar, 2021, het jaar van de verkiezingen. Ik wens iedereen namens de fractie rustige en veilige Kerstdagen en een gezond Nieuwjaar!