Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 oktober 2020

Update vanuit de wethouders – oktober 2020

Een bericht van de wethouders

Wat is het toch een rare tijd waarin we met elkaar zijn beland. Waar we voor de zomer nog allemaal de voorzichtige hoop uitspraken dat er in de loop van het jaar misschien een oplossing voor het Coronavirus zou worden gevonden, is de verwachting nu dat het nog wel even zal duren. Intussen is er vanuit het Rijk een routekaart Corona gemaakt met verschillende risiconiveaus en zijn we als regio onlangs in het hoogste niveau 4 (zeer ernstig) aanbelandt, met alle beperkingen van dien.

En eerlijk is eerlijk: de onduidelijkheid over de gevolgen van de pandemie, de noodgedwongen sluiting van hele sectoren en het jojo karakter van de beperkende maatregelen, het went maar niet. En dat is misschien maar goed ook. Het kan en mag toch niet zo zijn dat ‘social distancing’ de nieuwe norm wordt. Laten we dus hopen dat we het virus snel met z’n allen eronder weten te krijgen!

Intussen moet de gemeente natuurlijk bestuurd blijven worden. In Coronatijd betekent dat ook de belangen van getroffen ondernemers verzachten daar waar dat verantwoord kan. Zo hebben we bijvoorbeeld ingestemd met het wintervast maken van de (tijdelijke) uitbreiding van de horecaterrassen en hebben we onder strikte voorwaarden ingestemd met tijdelijke ontheffingen voor een aantal studio’s en cultuurinstellingen.

Gelukkig is niet alles wat we doen Corona-gerelateerd. Het bestemmingsplan stationsgebied is onlangs vastgesteld en aan een nieuwe woonvisie wordt hard gewerkt. Datzelfde geldt voor de mobiliteitsvisie, waar Annette druk mee is. En soms gaat het ook over hele andere dingen, zoals het aanpakken van racende verkeershufters. Of de oplopende tekorten op jeugdzorg en WMO, die zwaar op onze begroting drukken. In de begroting 2021 wordt dat grotendeels opgevangen via bezuinigingen en beperkte lastverzwaring, maar op termijn zal vooral het Rijk boter bij de vis moeten doen.

2021 tenslotte zal het jaar van de omgevingsvisie worden. Met de stad zullen we het gesprek gaan voeren over het Hilversum van de toekomst. Hoe moet die eruit komen te zien? Wat vinden we daarin belangrijk? Kortom: wat zijn de bouwstenen waarop we stad en samenleving verder willen funderen? Een spannend proces waarnaar we ook heel erg uit kijken. Samen bouwen aan de toekomst. Klinkt al bijna als een campagneslogan richting de verkiezingen van 2022!