Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 oktober 2020

Update vanuit de fractie – oktober 2020

De afgelopen weken heeft onze fractie zich veelvuldig bezig gehouden met participatie van inwoners op diverse fronten. Er is gesproken over de Omgevingsvisie, de Gebiedsagenda 1221 , er is al geënquêteerd voor de Mobiliteitsvisie en ook de Woonvisie is in de commissie besproken. Juist als je het over participatie op deze dossiers hebt, merk je steeds hoe ingewikkeld het is en blijkt dat we het hier op afstand, of digitaal over moeten hebben. Iedere vorm van samenspraak lijkt dan totaal uit beeld.

Nu de Coronaregels weer zijn aangescherpt, zijn inwoners, maar ook ondernemers en instanties weer meer bezig met hun eigen sores. De pandemie werpt een schaduw over de samenwerking en vertrouwen in samenleving en Raad. Waar is het vooruitzicht, toekomstbeeld, vertrouwen in de goede afloop als Corona het dagelijks leven zo beheerst? Door de berichtgeving over besmettingen, illegale feesten op afgelegen plekken, gesloten restaurants die het niet meer redden, zakt de moed je welhaast in de schoenen. Maar gelukkig is er ook veerkracht in de samenleving en de meeste inwoners, ook jongeren, houden zich keurig aan de regels. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde, ook in de politiek.

Gezond wonen en werken in een groene en aantrekkelijke leefomgeving vragen om breed gedragen, afgewogen democratische besluiten. En participatie van alle Hilversummers die ideeën hebben over de toekomst van onze stad. De Raad zet daar vol op in, ondanks Corona. En onze fractie ook, binnenkort in een ietwat aangepaste samenstelling.

Ons Raadslid Marijke Groesz is in blijde verwachting (wij denken van een Corona baby!) en zal na de Raad van 9 december van 4 maanden bevallingsverlof genieten. Zij wordt in het nieuwe jaar tijdelijk vervangen door een oude bekende, Hans Verheij. En we zijn ook heel blij met de energie en frisse blik die ons nieuwe commissielid Jarno Deen ( op 11 november wordt hij geïnstalleerd in de Raadsvergadering) nu al inbrengt in de fractie. Kortom, genoeg veerkracht en vertrouwen om alles wat op ons bordje ligt, aan te kunnen.