Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 11 september 2020

Update vanuit de wethouders – september 2020

Een bericht van de wethouders:

Vooral doorgaan

Voor de zomervakantie was het een pittige politieke tijd. Ook in onze portefeuilles. Allereerst Corona. De gevolgen voor de portefeuilles van Gerard (economie, cultuur en media) en die van mijzelf (onderwijs en werk en inkomen) waren en zijn evident. Gesprekken met ondernemers leveren op dat met klem wordt gevraagd om slagvaardigheid van het openbaar bestuur. Hilversum wordt gewaardeerd om de hulp en de slagkracht die is geboden met alle maatregelen. We werken er beiden nog altijd hard aan om zo goed mogelijk in te blijven spelen op de situatie die is ontstaan.

Verder heeft de gemeenteraad besloten niet verder te willen gaan met het sleutelgebied. Voor het college het moment om een pas op de plaats te maken en goed na te denken over hoe verder te gaan met de omgevingsvisie en de participatie. Dat traject krijgt nu vorm.

De mobiliteitsvisie stond ook al een tijd op het programma. Het proces hiervoor is onlangs afgetrapt met de vraag aan Hilversummers om een enquête in te vullen. Deze enquête vraagt naar de wensen van Hilversummers voor hun mobiliteit in de toekomst. Mede aan de hand daarvan wordt de mobiliteitsvisie opgebouwd. De mobiliteitsvisie wordt een bouwsteen voor de omgevingsvisie. Na de mobiliteitsvisie volgt er een uitvoeringsplan met mobiliteitsmaatregelen. Dat wordt natuurlijk ontzettend spannend. Gaan we vergroenen? Gaan we inzetten op fietsen? Moeten we nieuwe wegen aanleggen?
U kunt ook de enquête invullen via de volgende link. Kortom: Gerard en ik gaan vooral door.