Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 11 september 2020

Update vanuit de fractie – september 2020

Een update vanuit de fractie:

De Raadsfractie van D66 Hilversum is na een rustig zomerreces op 17 augustus aan de slag gegaan. Afgelopen woensdag stond de eerste Raadsvergadering alweer op het programma. Daarin diende onze Verkeers-en Veiligheidswoordvoerder Anne S. de Jong, mede namens een groot aantal andere partijen een motie in Hilversum Handhaaf!, waarin het College wordt gevraagd vaker en beter te handhaven op “hufterig verkeersgedrag” zoals (’s nachts) scheuren over de binnen-en buitenring, snelheidsovertredingen, geluidsoverlast. Burgemeester Broertjes zal samen met onze verkeerswethouder Annette Wolthers als tandem aan het werk gaan om de verkeersveiligheid te verbeteren en overlast te bestrijden.

In dezelfde Raadsvergadering stemde de Raad unaniem voor een motie waarin het College wordt opgedragen een onafhankelijk onderzoek in te – laten – stellen naar het gehele proces rond het MRA Sleutelgebied. Uiteindelijk moet dat leiden tot een evaluatie waar zowel Raad als College lering uit moeten trekken, zodat bij een volgend groot project niet dezelfde fouten worden gemaakt. Onze woordvoerder Marianne van Vliet was het daarmee zeer eens, de participatie voor de Omgevingsvisie wordt binnenkort weer opgestart, en dat zal veel beter moeten verlopen voor een breed gedragen eindresultaat. Op de website een artikel van Marianne over het Sleutelgebied; zij zal op de AAV ook aanwezig zijn om een en ander te – kunnen – duiden.

De fractie kijkt vooruit, op korte termijn naar de Begroting 2021, de financiële impact van de Corona crisis én de tekorten op de WMO en Jeugdzorg die weer groter zijn geworden. Wij strijden al heel lang voor een transparant financieel beleid, en denken dat het onvermijdelijk is om voor de langere termijn toch bezuinigingsrichtingen te zoeken, zodat er in de reguliere begroting genoeg geld overblijft voor zaken als cultuur, sport, vergroening en duurzaamheidsmaatregelen. We zullen het komende jaar vooral bezig zijn met verkeer (Mobiliteitsvisie), Cultuur (Kerkbrink, Media Cultuurplein), Groen en de nieuwe duurzaamheidsagenda (initiatiefvoorstel Bio Diversiteit van Viviënne Wesselink) en de Woonvisie en Stedelijke Ontwikkeling.

Op de AAV, aanstaande dinsdag, zullen onze woordvoerders én wethouders over die onderwerpen wat meer uitleg geven, maar we vragen op een interactieve manier ook om input van u, onze leden, tevens betrokken inwoners. De fractie hoopt u dan ook in levende lijve te zien in het Museum, want het directe intermenselijke contact blijkt waardevoller dan we een jaar geleden misschien hadden gedacht. Alvast een goed weekend en tot dinsdag 15 september.