Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 7 juli 2020

Update vanuit de wethouders – juli 2020

Een bericht van de wethouders

Het begin van de maand bracht ons letterlijk weer ruimte, want vanaf 1 juni werden de Corona-beperkingen wat versoepeld. Fijn voor ondernemers die hun zaak na 3 maanden eindelijk weerkonden openen, maar ook een hele klus om dat veilig en verantwoord te kunnen doen. Onze wethouder Gerard Kuipers schakelde snel. Met ondernemers en ambtenaren klaarde hij de klus,
onder andere door het tijdelijk versoepelen van regelgeving voor terrassen en het instellen van een taskforce 1.5 meter. Daarin zitten naast Kuipers ook wethouder Scheepers, ondernemers uit de meest getroffen sectoren en de centrummanagers van het Centrum en de Gijsbrecht, alles om de lijnen in deze crisistijd zo kort mogelijk te houden. En dat is gelukt: op 1 juni ging alles weer open.

Intussen ging ook het gewone werk door, ook al moest veel digitaal. We stelden de jaarrekening 2019 vast en een Corona-reserve van € 2,7 miljoen in. Een eerste stap om de onvoorziene kosten van deze crisis te kunnen dekken, al gaan we er van uit dat het Rijk de gemeente daarin nog voor een belangrijk deel tegemoet zal komen. Ook werd de kadernota vastgesteld, waarin zoekrichtingen zijn opgenomen om het tekort van ruim € 7 miljoen voor 2021 terug te dringen. Dit tekort wordt grotendeels veroorzaakt door de hoge uitgaven in het sociaal domein en dat maakt het ook meteen zo lastig: het gaat over de zorg voor mensen. De zoekrichtingen houden en vormen de basis om te komen tot een sluitende begroting die de Raad dit najaar zal vaststellen.

Daarnaast stond de maand juni grotendeels in het teken van ruimtelijke ontwikkeling. Onze wethouder Annette Wolthers was druk met het Masterplan Arenapark, dat door de raad werd aangenomen. Daarnaast boog de Raad zich over de strategie voor het spoorgebied 2040, het sleutelgebied. D66 hield er op 11 juni ook een D-Café over. Waar ging dat allemaal over?

Afgelopen najaar deed zich de vrij onverwachts de kans voor om bij de metropoolregio Amsterdam (MRA) aan tafel te komen als sleutelgebied voor woningbouwopgaven. Hilversum heeft daarop actie ondernomen omdat dit kansen biedt in geld en ondersteuning bij toekomstige opgaven over wonen, werken en mobiliteit. Het jaar 2020 zou worden gebruikt om met de samenleving in gesprek te gaan over de toekomstige maatschappelijke opgaven van Hilversum en hoe dit zich zou kunnen vertalen naar onze woningbouwopgave tot 2040. Het college stelde voor dat te doen aan de hand van een aantal scenario’s.

Inmiddels weten we dat het anders is gelopen. Het goede gesprek voeren in Corona-tijd is lastig gebleken en de weerstand groot. Reden om pas op de plaats te maken. Goed besturen is ook goed luisteren en de tijd is hiervoor nu niet rijp. De komende periode gaan we alsnog het gesprek met elkaar aan over de toekomst van Hilversum, maar dan via het reguliere proces van de omgevingsvisie. Hopelijk geeft dat de rust en ruimte voor het goede gesprek en daar zien we naar uit!