Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 21 mei 2020

Persoonlijke terugblik commissie- en fractielid Hans Verheij

“Heeft u wel genoeg tijd voor het zijn van Commissielid, meneer Verheij?” vraagt Burgemeester Pieter Broertjes. De vraag overvalt mij en na een hele kleine denkpauze zeg ik toch heel zelfverzekerd: “Ja hoor!”. “Mooi, dan feliciteer ik u met uw benoeming tot Commissielid!” en geeft mij ondertussen een ferme handdruk, nadat hij eerst zijn handtekening had gezet onder het officiële gemeentedocument.

Het is 21 maart 2016 even na vier uur in de middag op de kamer van de Burgemeester in het mooie Dudok Raadhuis en ik ben nu officieel Commissielid voor D66 Hilversum.

Zo’n kleine 4 jaar geleden begon het avontuur zo voor mij. Ik ben erachter gekomen dat Commissielid een niet te onderschatten functie is. Namens je partij mag jij in de commissievergaderingen het partijstandpunt verdedigen of, al dan niet samen met andere partijen, voorstellen doen of aanpassingen op de voorliggende raadsstukken. Ik kwam er in deze vergaderingen achter dat inhoudelijke debat centraal staat. Terwijl ik dacht dat dat juist in de raadszaal was bij het stemmen over de stukken.

Mijn portefeuille omvatte voornamelijk Verkeer en Beheer dossiers. Door het lezen van al die stukken en de discussies erover in de Commissie en Raadsvergaderingen kom je echt in de diepte op de materie terecht. En waar je dan eerst heel stellig een bepaald (partij)standpunt kan innemen merkte ik vaak dat gaandeweg zo’n proces je ook de andere kant van de medaille te zien krijgt. De bezorgde burger die komt inspreken en punten naar voren brengt  die moeten worden meegewogen. Soms gebeurt dat, soms kan dat gewoon simpelweg niet vanwege het beschikbare budget. Ook dat is politiek.

Toch had Burgemeester Broertjes gelijk. Het zijn van Commissielid kost veel tijd, eigenlijk net zoveel als Raadslid. Ik vond dat niet erg om die tijd te investeren.

Maar de tijd die ik nu over heb geeft mij de mogelijkheid om, samen met de Gemeente Hilversum, vanuit de werkgroep Hilversum Inclusief te werken aan de verdere uitvoering van het LHBTI beleid in onze mooie gemeente.