Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 mei 2020

Update vanuit de wethouders – mei 2020

Een bericht van de wethouders

Het waren bijzondere weken de afgelopen tijd. Door de Coronacrisis lopen er een hoop dingen anders dan de planning was. Desalniettemin vergadert het College al die tijd wekelijks digitaal door. Meerdere malen in de week is er een Corona-update binnen het College.

Binnen de portefeuilles van Annette Wolthers was het druk. Allereerst het onderwijs. Het is de Hilversumse scholen en kinderopvang gelukt tot 2 keer toe een grote switch te maken in het geven van onderwijs in Coronatijd. Hulde daarvoor.

Daarnaast kwamen de landelijke maatregelen voor ondersteuning aan ondernemers op ons af. Hilversum voert voor de regio deze regelingen uit en heeft in de afgelopen weken 8000 (!) TOZO-aanvragen weten te verwerken. Een immense hoeveelheid.

Gerard Kuipers is als eerste wethouder benoemd in Coronatijd. Hij raakt razendsnel ingewerkt. Er is overleg geweest met ondernemers en culturele instellingen om te zien waar de noden liggen en om hulp te bieden voor de komende tijd. Hij heeft meteen een brief ondertekend aan onze minister Van Engelshoven met een noodkreet tot ondersteuning van de culturele sector. Ook gaat hij aan de slag met een Taskforce Corona om de effecten van Corona zo goed mogelijk het hoofd te bieden.

Toch lopen zaken ook gewoon door. Het College heeft er voor gekozen toch een Kadernota op te stellen, waarin rekening wordt gehouden met de gevolgen van Corona, de noodzakelijke bezuinigingen, maar ook met mogelijke scenario’s voor de toekomst. Hilversum kent de nodige uitdagingen zoals krapte op de woningmarkt, de steeds hoger wordende kosten voor het sociaal domein, de duurzaamheidsopgave, het in standhouden van werkgelegenheid en het hoogwaardige culturele aanbod,
mobiliteitsproblemen en het tegengaan van ondermijnende criminaliteit.

Het College ziet als een van de mogelijkheden hier oplossingen voor te vinden een verdere verstedelijking van Hilversum. Binnenkort worden aan de gemeenteraad een aantal scenario’s ter uitwerking voorgelegd, die zouden kunnen leiden tot een definitieve aanmelding van Hilversum als sleutelgebied. Dit geeft toegang tot de investeringsagenda voor verstedelijking van het Rijk en zal hard nodig zijn om de diverse benodigde investeringen voor Hilversum te kunnen financieren.

Bijzonder is ook dat de gemeenteraad op 6 mei het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2035 heeft goedgekeurd. Een ambitieus plan om een flinke verbeterslag te maken op de Hilversumse schoolgebouwen. Dit heeft Annette Wolthers na een langdurig en intensief proces samen met de schoolbesturen voor elkaar gekregen. Meer informatie is te vinden via de volgende link.