Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 mei 2020

Update vanuit de raad – mei 2020

Een bericht vanuit de fractie:

De D66-fractie heeft zich de afgelopen twee maanden, net zoals overigens heel politiek Hilversum, noodgedwongen aangepast aan de Corona crisismaatregelen. Dat betekent concreet: digitaal (dus op afstand) vergaderen, overleggen en debatteren, zittend achter de computer thuis of via de telefoon. Toch een heel andere gewaarwording dan in een volle Raadzaal met Raad en College en een publieke tribune vol toehoorders. De commissievergadering, met “slechts” 10 woordvoerders en voorzitter en wethouder(s) per onderwerp is overigens online prima te volgen als er een beetje gedisciplineerd wordt vergaderd. In een normale situatie zijn deze vergaderingen niet online te zien. Er zijn ook al een paar Raadsvergaderingen geweest, en zelfs twee nieuwe wethouders digitaal geïnstalleerd, waaronder Gerard Kuipers van D66, en om eerlijk te zijn, bevallen die – mij althans – een stuk minder. Met zoveel mensen op je computerscherm, mis je als deelnemer en toeschouwer het échte debat in de arena. Maar goed, we zijn blij dat er in ieder geval weer bestuurd kan worden.

Er staat ook genoeg op het programma zo’n anderhalve maand voor het zomerreces, en dan reken ik de extra Corona-voorstellen nog niet eens mee. De Raad buigt zich de komende weken over de Jaarrekening 2019 én zal een Kadernota vaststellen, met een vooruitblik naar de komende begroting. Er is door het College voor gekozen om een zogenaamde Corona-reserve in te stellen, waar vooralsnog alle “bonnetjes” van de Corona steunmaatregelen in terechtkomen. Intussen wordt er ambtelijk een financiële impact analyse Corona uitgewerkt, waarmee de Raad in het najaar nog in staat is richting de begroting bij te sturen.  Vandaar dat de Kadernota nu nog geen rekening houdt met Corona-invloeden.

Een ander belangrijk onderwerp waarover de Raad zich nog buigt is het zgn. Sleutelgebied. Er zijn weliswaar denkbeelden en suggesties voor deze  verstedelijkingsopgave gedeeld, maar de Raad heeft er nog niet één keer over kunnen vergaderen in formele setting. De D66-fractie heeft de komende week een interne sessie belegd waarin wij ons gaan beraden over wat deze plannen voor Hilversum kunnen betekenen en wat wij belangrijk vinden en voorop willen stellen bij deze integrale, stedelijke ontwikkeling. Het spreekt vanzelf dat wij zo snel mogelijk daarna, het liefst vóór de behandeling in de commissie op 17 juni willen we met u in gesprek gaan over de plannen voor de toekomst van Hilversum. U ontvangt daarvoor een uitnodiging. Blijft u intussen gezond, houdt u aan de Corona-regels en steun de lokale ondernemers. En o ja, vanaf 1 juni kunt u ook weer terecht in het Museum Hilversum!

Annemarie den Daas – fractievoorzitter