Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 september 2019

Wimar Jaeger overleeft motie van wantrouwen

Op 18 september 2019 heeft de gemeenteraad van Hilversum zich uitgesproken over het BING-rapport naar aanleiding van de integriteitsmelding tegen wethouder Wimar Jaeger. D66 constateert dat uit het rapport blijkt dat Jaeger integer is. Het rapport geeft wel aanleiding tot verbeteringen met betrekking tot nevenfuncties en subsidiemandaten.  

Twee vragen stonden centraal in het onderzoek:

  1. Is sprake van een juiste en volledige opgave van nevenfuncties door betrokken wethouder?
  2. Is door het vervullen van nevenfuncties en besluitvorming ten aanzien van subsidies sprake van (een schijn van) belangenverstrengeling?

 

Na het lezen en herlezen van de 73 pagina’s tellende rapportage, is het duidelijk: Jaeger is integer.

Wat de fractie van D66 betreft is duidelijk dat hij in allenevenfuncties en hoedanigheden altijd integer, én altijd in het belang van de gemeente Hilversum heeft gehandeld.

  • Van onregelmatigheden is niets gebleken.
  • Hij heeft niet willens of wetens functies verzwegen.

In dit rapport wordt ook meerdere malen geconstateerd dat wethouder Jaeger voortdurend handelde vanuit de opdracht Hilversum op de kaart te zetten als Mediastad.

BING doet ook een aantal aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek aan Raad en College. Het is de onderzoekers gebleken dat er vragen leven, regelingen niet duidelijk zijn of ontbreken. Vragen gaan bv. over de definitie van een qualitate qua functie in Hilversum? Of op welke wijze de gemeente in publiek-private samenwerkingen deelneemt. Voldoen de subsidieregelingen en heeft de Raad er voldoende zicht op? Welke regels zijn er over het melden van nevenfuncties en hoe worden deze opgevolgd?

Een meerderheid van partijen heeft een motie ingediend waarin het College wordt gevraagd nog dit jaar met voorstellen te komen om daarover meer duidelijkheid te verschaffen. Wij hebben deze motie gesteund om het College aan te sporen de Raad het nodige inzicht te verschaffen om zo haar kaderstellende en controlerende rol nadrukkelijker te kunnen uitoefenen.

 

BING heeft de Raad aangeraden om het hele proces rond dit integriteitsonderzoek te evalueren, om daar lering uit te trekken. D66 Hilversum is daar een groot voorstander van. We willen daar graag meteen aan beginnen. Gelukkig heeft het College gelijk die handschoen opgepakt. Ook Wimar Jaeger heeft persoonlijk aangegeven beter aan de procedures te willen denken en meer de Raad te willen betrekken.

 

Tot slot willen we nog zeggen dat, terugkijkend, de vragen die in dit onderzoek zijn gesteld en beantwoord binnen de kaders van het reglement van orde van de gemeenteraad hadden kunnen worden gesteld en beantwoord. Natuurlijk moet iedereen, dus ook raadsleden, een integriteitsmelding kunnen doen, in alle veiligheid en vertrouwen. Wel hopen we dat we in de toekomst alle vragen en vermoedens gelijk in alle openheid in de Raad kunnen bespreken.