Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 september 2019

Reactie D66 Hilversum onderzoek Wimar Jaeger

D66 Hilversum is blij dat het rapport over de integriteitsmeldingen tegen wethouder Wimar Jaeger eindelijk openbaar is. Dat geeft iedereen de gelegenheid de bevindingen van de onderzoekscommissie zelf te lezen en te wegen.

De Gemeenteraad bespreekt de conclusies en aanbevelingen uit het rapport in de vergadering van woensdag 18 september. Daar zullen de fracties met elkaar in debat gaan. Dat is waar het hoort, in de politieke democratische arena.

De fractie van D66 Hilversum buigt zich – net als de andere fracties – de komende dagen over het rapport en levert derhalve geen inhoudelijk commentaar.

Omdat D66 staat voor transparant bestuur, publiceren wij het gehele rapport hier onverkort.

Vanuit het bestuur van D66 Hilversum spreken we nogmaals ons vertrouwen uit in onze waardevolle D66 bestuurder Wimar Jaeger.

Namens het bestuur,
Joost Koelega – bestuursvoorzitter
Namens de fractie,
Annemarie den Daas – fractievoorzitter