Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 maart 2019

Wethouder Wimar Jaeger blikt vooruit op de Kadernota

Langzaam nadert het moment van de kadernota voor de gemeente Hilversum. Die kadernota is eigenlijk de budgettaire planning van de plannen die voor Hilversum de komende jaren worden doorgevoerd. Dit jaar is de kadernota de belangrijkste in de 4 jaar die een gemeenteraad opvoert. Immers nu wordt de verdeling van het geld gepland voor datgene dat we in 2020 en daarna gaan doen. 2021 is weliswaar nog een jaar voor de volgende verkiezingen, maar dat moet het jaar van resultaten zijn. Met andere woorden, de ideeën kunnen nu op z’n laatst financieel worden vertaald om ze ook te realiseren. En ja dat is een flinke opgave, enerzijds omdat er grote druk staat op het beschikbare geld, anderzijds omdat de stad volgens mij een paar echte nieuwe impulsen nodig heeft.

Sociaal Domein

We zien dat de kosten van het sociaal domein oplopen en het is “not done” daar te veel vragen bij te stellen. Niemand wil immers gekwalificeerd worden als niet sociaal en we willen mensen die dat nodig hebben natuurlijk goed kunnen ondersteunen. Tegelijkertijd nemen de toenemende kosten in dat sociaal domein, de mogelijkheden in het fysiek cultureel en economisch domein te investeren verder weg. Meer zorg minder levendigheid, zeg maar. En toch denk ik dat we die trend in de komende tijd ter discussie moeten stellen. Ik ben er van overtuigd dat de levendigheid van de stad namelijk ook een sociale functie heeft. Of misschien beter in een stad waar het  fijner leven is zal de directe zorgbehoefte van mensen afnemen. De omgeving waar je je dagelijks bevindt heeft zonder twijfel invloed op de geestelijke gesteldheid van mensen. In een stad waar je graag bent is minder eenzaamheid, hebben jongeren minder de neiging om te klieren, is er meer werk, enzovoort. Mijn stelling is dus dat de levendigheid van de stad invloed heeft op de stijgende kosten van het sociaal domein. Zwart wit gezegd: hoe levendiger de stad hoe minder sociale problemen en dus kosten.

Levendigheid

Maar waar gaat die levendigheid dan om? Die zit wat mij betreft in de bebouwde omgeving, in cultuur en evenementen. Dat betekent voor Hilversum wat mij betreft investeren in levendig stationsplein, de ombouw van de kerkbrink naar een mediacultuurplein en een versteviging van de culturele en economische activiteiten en onderwijs in Hilversum. Een omgeving die uitnodigt naar buiten te gaan de stad in. Activiteiten die uitnodigen mee te doen en samen met anderen iets te beleven. Dat betekent mensen betrekken, scholieren de straat op, met de maquette op het plein staan en uitleggen waarom stenen, cultuur, economie en kennis belangrijke onderwerpen zijn om in te investeren.  Zoals we er nu voorstaan nemen de financiële mogelijkheden om dat te realiseren verder af. Bovendien gaat het veranderingen, die soms veel stof doen opwaaien en daarmee langzaam gaan. Het is daarom noodzakelijk om naast het vrij maken van middelen ook bestuurlijk door te pakken. Wat mij betreft laat D66 zien dat we voortrekker zijn van het verbeteren van de levendigheid in Hilversum, omdat we geloven dat die levendigheid een deel van de sociale agenda kan zijn. Dat geloof zal in de kadernota tot uiting moeten komen.