Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 maart 2019

Vacatures bestuur

Vacature algemeen bestuurslid D66 Hilversum

Binnenkort loopt de termijn van een bestuurslid af. Wil jij je bijdrage leveren aan het verder versterken van onze Hilversumse afdeling? Het bestuur is verantwoordelijk voor het ‘draaien’ van onze plaatselijke afdeling en betrekt de D66-leden zoals jij en organiseert o.a. de verkiezingen, de campagne en evenementen zoals D-café’s. Om ons bestuur sterk te houden zijn we op zoek naar een enthousiast lid voor de volgende vacature: een bestuurslid met portefeuille ‘communicatie en campagne’. Buiten de campagnetijd kost je dit ca. 4 uur per week. Kom jij ons leuke team versterken? Of heb je eerst nog vragen? Neem contact op met Marc van der Wel

Vacature bestuursvoorzitter D66 Hilversum

Procedure

De voorzitter wordt gekozen voor een termijn van 3 jaar. Het kiezen van een bestuursvoorzitter is binnen D66 Hilversum een democratisch proces. Ieder lid (met stemrecht) kan zich kandidaat stellen. Op de AAV van 4 juni 2019 legt Jarno Deen zijn rol neer en kiezen we een nieuwe voorzitter. Dat gaat door middel van een stemming in de zaal. Kom dus naar de AAV om mee te stemmen!

Kandidaten kunnen zich aanmelden tot 31 maart a.s. om 23.59 uur. Het bestuur maakt een afspraak met elke kandidaat om kennis te kunnen maken. Dit doen we omdat we verwachten dat kandidaten graag willen weten van welk team zij voorzitter kunnen worden. We sturen één week voor de AAV van 4 juni 2019 de kandidatenlijst rond.

Rol van de bestuursvoorzitter

De bestuursvoorzitter is de voorzitter van het afdelingsbestuur. Het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vereniging en de daaruit voortkomende politieke vertegenwoordiging in de gemeenteraad en het gemeentebestuur, respectievelijk de fractieleden en de wethouders. De vereniging heeft binnen de afdeling als hoogste orgaan de ledenvergadering (AAV). De bestuursvoorzitter van de afdeling Hilversum is op dit moment verantwoordelijk voor één van de grootste afdelingen op landelijk niveau binnen D66!

Behalve het voorzitten van de bestuursvergadering en de AAV, vertegenwoordigt de voorzitter de afdeling binnen en buiten de partij, met name over verenigingsaangelegenheden. De bestuursvoorzitter is daarnaast de coördinator van de bestuursactiviteiten en zorgt ervoor dat bestuur, fractie en leden goed op elkaar afgestemd zijn. Van de voorzitter wordt verwacht dat je visie hebt waar de afdeling heen moet en in staat bent mensen te motiveren hieraan deel te nemen.

De rol kost ongeveer een dagdeel per week. In tijden van de verkiezingen en met name de gemeenteraadsverkiezingen kan dit verder oplopen, afhankelijk hoe de rollen in het bestuur zijn verdeeld.  In 2022 zijn gemeenteraadsverkiezingen waarvan de uitvoering binnenkort wordt opgestart.

Overige bestuursleden

Het bestuur van de afdeling D66 Hilversum bestaat naast de voorzitter nog uit vijf andere bestuursleden:

 • Secretaris: Evelien Steensma
 • Penningmeester: Wilbert Kroesen
 • (Algemeen) Bestuurslid Ledenactivering & Talentontwikkeling: Marc van der Wel
 • (Algemeen) Bestuurslid Permanente Campagne: Joost Koelega
 • (Algemeen) Bestuurslid Permanente programmacommissie: Robert Bouma

Profiel voorzitter D66 Hilversum

Het formele profiel van de voorzitter is tenslotte samenvattend als volgt:

De voorzitter is de algemene vertegenwoordiger van het bestuur. Daarin heeft de voorzitter in elk geval de volgende twee aandachtsgebieden:

Procedurele taken

 1. Geeft leiding aan het bestuur en aan de afdeling.
 2. Voert evaluatiegesprekken met de fractievoorzitter en voert samen met de fractievoorzitter de interne evaluatiegesprekken van de fractie. Reflectiegesprek is met fractie-vz en bestuur-vz tegelijk.
 3. Leidt de vergaderingen, zowel van het bestuur als van de afdeling.
 4. Draagt de eindverantwoordelijkheid voor de coördinatie van de (gemeentelijke) verkiezingsactiviteiten, inclusief de samenstelling van het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst.
 5. Vertegenwoordigt de afdeling zowel intern als extern.

Andere taken

 1. Ondersteunt de politieke vertegenwoordigers in het openbaar bestuur.
 2. Is het bindend element tussen de gemeenteraadsfractie en de afdeling.
 3. Coördineert de bestuursactiviteiten: ziet toe dat de activiteiten van alle betrokkenen goed op elkaar zijn afgestemd en informeert naar problemen en naar resultaten van de inspanningen.

Kandidaten kunnen hun aanmelding sturen naar dit mailadres inclusief het ingevulde formulier.

Graag zien we uw aanmelding tegemoet. Mocht u vragen hebben, laat het dan even weten.

Het bestuur van D66 Hilversum