Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 21 november 2018

Feest voor iedereen

De fractieleden van D66 Hilversum zijn bezorgd over de grimmige sfeer en enkele schermutselingen tussen demonstranten (tegen een zwarte Piet) en contra-demonstranten (voor het behoud van Zwarte Piet) tijdens de Intocht van Sinterklaas op zaterdag 17 november 2018 in het centrum van Hilversum. Deze recente gebeurtenissen rond de intocht zetten de openbare orde en veiligheid duidelijk onder druk. Er was zes keer meer politie-inzet op de been gebracht dan gebruikelijk. In een commissievergadering hebben we vragen aan de burgemeester gesteld om bespreekbaar te maken hoe we het beste als gemeentebestuur op deze ontwikkeling kunnen reageren. “Veiligheid voor iedereen” zou weer vanzelfsprekend moeten zijn op feestelijke intochten als deze.

Vrijheid van meningsuiting èn veiligheid

D66 hecht aan het recht op demonstratie. De vrijheid van meningsuiting is in dit land een grondrecht. Net zoals het je veilig weten. Vrij van discriminatie. Vrij van geweld. Ongeacht je leeftijd, geloof, geaardheid of geslacht. Mensen die menen dat over de hoofden van de gespannen kinderen heen (want we weten allemaal nog wel hoe spannend de intocht van Sinterklaas is voor kinderen) het recht in eigen hand te kunnen nemen om demonstranten te beschimpen, te intimideren of te bekogelen overschrijden de grens van het toelaatbare. Dergelijke gedrag wordt door D66 nadrukkelijk veroordeeld. Er zijn talloze manieren om op vreedzame wijze je mening kenbaar te maken, zonder de openbare orde te verstoren. Daarin heeft een ieder de verantwoordelijkheid zich te gedragen.

Niet op de persoon ‘burgemeester’ spelen

Het aanzetten tot spreekkoren waarin gezagsdragers bij hun naam genoemd worden kwalificeren wij evenens als onbehoorlijk. Het scanderen van -op de persoon gespeelde- leuzen naar onder andere de burgemeester doet het aanzien van de politiek en ons dorp geen goed en schaadt het ‘instituut’ burgemeester. We beseffen dat de demonstratie is ingegeven door een sterk afwijzen van discriminatie en strijd tegen racisme of vormen van haat. En die strijd voeren we graag mee. Juist mèt deze burgemeester, die ‘vrijheid van meningsuiting’, ‘diversiteit’ en ‘inclusiviteit’ hoog in het vaandel draagt. Daar komt nog bij dat bij de intocht van Sinterklaas (toch een soort van wagenspel) de burgemeester onderdeel van de folklore is (als ontvangende gastheer van de Goedheiligman in onze stad). Wij betreuren het dat de folklore naar de achtergrond verdwijnt en de burgemeester meer en meer moet acteren als eindverantwoordelijke voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid.

Een feest voor iedereen

D66 Hilversum ziet graag dat de intocht van Sinterklaas en het Sinterklaasfeest weer een niet-politieke folklore wordt. Traditie en vernieuwing van inhoud en vorm van het voor kinderen bedoelde festijn worden door vele betrokken vrijwilligers (voornamelijk winkeliers samen met sportclubs, scouting en muziekverenigingen) en de tijdsgeest bepaald. Dat de Sinterklaastraditie niet in beton gegoten is blijkt wel uit de soms subtiele, maar gestage aanpassingen in de entourage. Zo zijn roe en zakje zout geheel verdwenen. Net als het wat dommige spraakgebrek van de Pieten. Ook de dreiging om “in de zak” mee te worden genomen naar Spanje is geheel weg. Zelfs het strooien (“je gooit niet met eten”) is veranderd in het secuur uitdelen van “handjes pepernoten”. De gespeelde ‘verstrooidheid’ van de Sint heeft plaatsgemaakt voor scherpe observaties en bijdehantere commentaren. Zo zien wij ook de Hilversumse Pieten graag gestaag mee veranderen met de maatschappelijke opvattingen daarover. Zodat Sinterklaas weer een feest wordt voor iedereen.