Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 november 2018

D66 Hilversum in gesprek met leden over stand van zaken coalitie

Afgelopen dinsdag was de reguliere D66 Hilversum Algemene Afdelingsvergadering (AAV), ditmaal in de Violenschool.

In deze AAV is Marc van der Wel beëdigd als nieuw bestuurslid ledenactivering en talentontwikkeling. Tegelijkertijd namen we afscheid van Marion van der Zwaan, die naar de regionale talentencommissie van D66 Noord-Holland gaat. We spraken over de regionale samenwerking in het Gooi. Daarna kwam het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen aan de orde. Afgesproken is een aantal amendementen voor te bereiden op het verkiezingsprogramma om belangrijke onderdelen voor de Gooi en Vechtstreek toe te voegen.

Namens de fractie gaf Anne S. de Jong een presentatie over de politieke hoofdlijn, die de fractie de komende jaren wil uitrollen. De fractie wil nadrukkelijk bewaken dat de algemene ontwikkeling van Hilversum niet verzandt in een reacties op incidenten. Duurzaamheid, Sociaal Domein, de woonvoorraad en de fysieke staat van de stad vragen om ontwikkeling, meer dan het “goed passen op de winkel”.

Samen met fractie en wethouders konden de leden daarna het gesprek aan over de stand van zaken in de gemeenteraad en de coalitie. Hierbij is er open en constructief gesproken over o.a. de berichtgeving rondom Citymarketing, het Stationsgebied, het fietsbeleid en eventuele plannen rond de Kerkbrink. Uiteraard kwam ook het aftreden van wethouder Angelika Pelsink (HvH) ter sprake. De leden hebben hierbij de fractie nadrukkelijk gevraagd om in te zetten op een coalitie van 6 wethouders en niet terug te keren naar 7 wethouders.

De volgende AAV staat gepland op 5 februari. Meer informatie over de locatie en de agenda volgt later op deze website.