Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 17 maart 2016

Vluchtelingenopvang in Hilversum

Annemarie den Daas

Vluchtelingenopvang  in Hilversum

 

Gisteravond is in de Raad van Hilversum voor het eerst de vluchtelingenopvang in de regio besproken. Vanaf september 2015 – toen de vluchtelingenstroom uit Syrië op gang kwam – tot afgelopen week, hebben de burgemeesters uit de regio binnen het Opvangverbond achter de schermen hard gewerkt om noodopvang in de Gooi en Vechtstreek te realiseren. De fractievoorzitters werden gedurende dit proces bijgepraat over de vorderingen.

Nu er een akkoord is bereikt over de noodopvang op Crailo en er ronde tafelgesprekken met inwoners zijn gestart, werd het tijd voor de politiek om terug te blikken op dit proces, maar vooral vooruit te kijken naar de vervolgstappen.

 

Vrijwilligers in actie

In het najaar van 2015 werd voor een groep van zo’n honderd van sporthal naar sporthal “zwervende” vluchtelingen een crisisopvang ingericht  in voormalig AZC Crailo.

In Hilversum kwamen veel vrijwilligers, die al jaren ervaring hadden in dit asielzoekerscentrum, uit hun stoel, er werd een avond in het Raadhuis georganiseerd om de krachten te bundelen “Samen in actie voor Vluchtelingen”. Kortom, er was draagvlak en de vluchtelingen waren van harte welkom in de Mediastad. De coördinatie van vrijwilligers in Crailo en uitvoering van de opvang werd in oktober overgedragen aan het Leger des Heils.

 

Geen tentenkampen

D66 heeft vanaf het begin gepleit voor kleinschalige, kwalitatief hoogwaardige opvang. Of het nu om crisisopvang, noodopvang of later de huisvesting van statushouders gaat. Geen duizenden of honderden mensen bij elkaar in grote gebouwen of tentenkampen. Opvang op kleinere locaties, verspreid door de regio was ons uitgangspunt. Het heeft lang geduurd voordat COA daarin mee ging, het waren ingewikkelde onderhandelingen tussen Provincie NH, COA en gemeenten over het grondgebied van Crailo en de vestiging van een noodopvang aldaar.

Vorige week werden partijen het eens over uitbreiding van Crailo zodat daar nog in 2016 tussen de 300 tot 500 vluchtelingen extra kunnen worden opgevangen. Ondertussen gaat de zoektocht naar – kleinschalige –  opvanglocaties in de regio door.

 

Draagvlak en draagkracht

D66 vindt draagvlak voor kleinschalige opvang, dichtbij voorzieningen, scholen en werkgelegenheid belangrijk. In die omgeving kunnen vluchtelingen en statushouders zo snel mogelijk integreren, de taal leren, onze waarden en cultuur leren kennen, kortom snappen hoe het in Nederland werkt. Het gaat daarbij ook om draagkracht van een buurt, wijk, dorp of stad: hoeveel fysieke ruimte is er om mensen op te vangen en hoe voorkom je onevenredige druk op een buurt? Deze vragen vergen nieuwe antwoorden, innovatieve oplossingen wellicht.

 

Statushouders

Oorlogsvluchtelingen wachten in de noodopvang op een status. Met deze status kunnen ze zich legaal vestigen in ons land en hebben ze dezelfde rechten als onze inwoners, dus ook recht op een huis. Op dit moment zitten om en nabij de 15.000 statushouders in azc’s te wachten op huisvesting ergens in Nederland. Daardoor zit de noodopvang overvol en kunnen er nauwelijks nieuwe vluchtelingen bij.

Bovendien kunnen statushouders niet werkelijk integreren in de Nederlandse samenleving zolang ze nog in een azc zitten. Vanuit het Rijk krijgen alle gemeenten de opdracht de komende jaren bepaalde aantallen statushouders te vestigen. Nu nog hebben de statushouders ook automatisch een urgentie, dat leidt in veel steden tot verdringing op de sociale woningmarkt en langere wachtlijsten. D66 vindt verdringing zeer onwenselijk en pleit ervoor om lokaal en regionaal te zorgen voor -alweer – kleinschalige, tijdelijke oplossingen voor de huisvesting van statushouders.

Dit haalt de druk op sociale huur van de ketel en de huisvesting kan mogelijk eveneens -later – geschikt worden gemaakt voor maatschappelijke opvang, -gemeenschappelijk – gebruik door studenten of anderszins.

 

Experiment Tynaarlo

Deze week is in de gemeente Tynaarlo (18 kernen, ruim 32.000 inwoners) in Drenthe een uniek experiment gestart voor de tijdelijke opvang van statushouders. Stichting INLIA heeft twee voormalige bedrijfspanden zo laten ombouwen dat daar nu in totaal 150 statushouders (incl. gezinsleden) kunnen gaan verblijven in zelfstandige woonunits en zich alvast kunnen oriënteren op hun toekomst. Dus de Nederlandse taal leren, fietsen, naar school, sporten en werk zoeken, in afwachting van een eigen woning. Deze statushouders, aangewezen door het COA, worden uiteindelijk in Tynaarlo en omgeving gehuisvest. De proef duurt twee jaar en wordt bij succes verlengd.

In veel Nederlandse gemeenten zoekt de politiek naar oplossingen voor vluchtelingenopvang én huisvesting van de statushouders, maar tevens naar draagvlak onder de inwoners. D66 vindt dat Hilversum ook moet openstaan voor dergelijke ideeën en heeft het College geadviseerd om deze uit de samenleving en bij maatschappelijke organisaties “op te halen” en op haalbaarheid te onderzoeken.

 

Meer over de proef met huisvesting van statushouders in Tynaarlo lees je hier:

https://www.tynaarlo.nl/unieke_proef_tynaarlo_moet_eind_maken_aan_noodopvang_vluchtelingen_/