Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 24 april 2014

Het KRO-complex, tussen sloop en hoop!

Edwin Göbbels – raadslid

In den beginne

Op 16 december 1936 werd de eerste steen gelegd van een nieuw studiocomplex aan de Emmastraat: de geboorte van wat nu een rijksmonument is. Een creatie van architect Maas in opdracht van de Katholieke Radio Omroep (KRO).

Vanuit de lucht gezien staat het complex op een soort eiland. Wie de voorgevel aan de Emmastraat bekijkt, ziet de gelige bakstenen met opvallende rondingen en de overstekende lateien, luifels en dakverstekken. Boven de ingang opmerkelijke bas-reliëfs van terracotta; zinnebeelden van het Ware, het Goede en het Schone. Ook op andere plaatsten veel godsdienstige kunstnijverheidsdetails zoals een fresco en gebrandschilderde ramen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed typeert het KRO-complex als belangrijk “vanwege de in het gebouw geïntegreerde kunstwerken, waarvan de thematiek is toegesneden op de functie en de signatuur van gebouw en omroepvereniging.” Het Rijksmonument is “historisch-functioneel van belang wegens het inzicht in de ontwikkeling van de studiobouw.”

Later

Op een decemberavond bijna 80 jaar later, brengt het toeval mij in het voormalige KRO gebouw.  Post van het programma ‘Adres Onbekend’ ligt verloren naast een postbus bij de hoofdingang. In de voormalige bestuurskamer houdt de Paus vanaf de muur een oogje in het zeil. Uit het geornamenteerde plafond sijpelt hemelwater. Schalen en emmers vangen de plengoffers op. In een ruimte grenzend aan de Julianalaan een bak met stenen en een plafondhoge trap in de hoek. Galm van vervlogen hoorspelen. Omhoogkijkend in de studio aan de Koningsstraat imponeert het bijna hemelhoge plafond.  Het complex ademt media historie.

Vandaag

April 2014  Op een voorlichtingsbijeenkomst worden nieuwe woningbouwplannen voor het zgn. “KRO eiland” gepresenteerd. Liefst 85 appartementen wil de ontwikkelaar wegzetten.

Om dit mogelijk te maken, blijft eigenlijk alleen de voorgevel overeind, aangevuld aan de kant van de Emmastraat met “wat zwaardere massa’s”.

Ook de twee charmante witte villa’s in de Julianalaan verdwijnen in dit grootschalige nieuwbouwplan. Panden waarvoor de historische kring Albertus Perk pleit ze op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.  Net als is gebeurd met bijna alle andere villa’s aan de overzijde van de Julianalaan.

Gelet op het speciale karakter van het KRO-complex  en de ligging ervan  in een monumentale omgeving,  vindt D66 Hilversum het  nieuwbouwplan niet passend voor deze plek. Daarin staat D66 niet alleen want ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de historische kring Albertus Perk, de Commissie van Welstand en Monumenten, het Cuypers Genootschap, de Bond Heemschut en de bewonersvereniging van de Julianalaan zijn die mening toegedaan.

Morgen

Inmiddels is bekend geworden dat een tweede plan voor deze locatie bestaat. Een hoopvoller alternatief waarbij alle monumentale onderdelen van het KRO-eiland behouden blijven. In dit plan vestigt de Vereniging Scholen J.A. Alberdingk Thijm (VSAT) een school- annex bestuursgebouw in het KRO complex. Kinderen zouden naar hartelust kunnen gymmen in de voormalige concertzaal en studio. Ook de villa’s aan de Julianlaan blijven bestaan, en er blijft meer groen ingepland.

Je kunt altijd maar één keer een eerste indruk maken. De eerste indruk die dit nieuwe plan op D66 Hilversum heeft gemaakt, is wel positief! Het lijkt de moeite waard om het nader te beschouwen op uitvoerbaarheid, want je kunt uiteindelijk ook maar één keer een verantwoord hergebruik van het monumentale KRO-complex realiseren.

Beelden van het oude KRO complex aan de Emmastraat, exterieur en interieur

KRO 1 front overzicht

KRO 2 reliefs

 

KRO 3 bestuurskamer

KRO 4 hal

KRO 5 geluid

KRO 6 studio

KRO 7 opname

Twee villa’s in de Julianalaan op het KRO eiland die behouden kunnen worden. Bijna alle panden in de laan hebben de status gemeentelijk monument.

KRO 8 Julianalaan villa sloop

KRO 9 Julianlaan